Ετικέτα: ΝΑΥΤΙΛΙΑ#ATTICA#ΜΕΤΟΧΕΣ

Attica: Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

 Ολοκλήρωση Διατυπώσεων Δημοσιότητας – Διάθεση εγγράφων στους μετόχους Η «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («η ATTICA» ή «η Εταιρία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 23….