Κόκκαλης: Στο Ευρωκοινοβούλιο η παράτυπη χωροθέτηση της ΜΕΑ Λαγκαδά

2021/06/18 at 11:55 ΠΜ 18/06/2021 NewsRoom

 

Γραπτή ερώτηση κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑΠΣ, Πέτρος Κόκκαλης, σε συνεργασία με τον Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, σχετικά με τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις γύρω από την πρόσφατη αδειοδότηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Κεντρικής Μακεδονίας εντός της Ζώνης Προστασίας του Εθνικού Πάρκου ΚορώνειαςΒόλβης

Η ερώτηση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης του ευρωβουλευτή (17/10/2019), σχετικά με την περαιτέρω υποβάθμιση της λίμνης και το φορέα διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου και πολλαπλού κοινοβουλευτικού ελέγχου από τον ΣΥΡΙΖΑΠΣ στο εθνικό κοινοβούλιο για τη χωροθέτηση και την περιβαλλοντική αδειοδότηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας εντός της Γ Ζώνης Προστασίας του Εθνικού Πάρκου των Λιμνών ΚορώνειαςΒόλβης
Ο ευρωβουλευτής και ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑΠΣ δήλωσαν
«Η κυβέρνηση συνεχίζει να μην δείχνει τη δέουσα προσοχή στο κρίσιμο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, του καθαρού αέρα, εδάφους και νερού, ενώ συστηματικά παραβιάζει κάθε σχετική οδηγία και διαδικασία.  
Σε ό,τι αφορά τη νέα Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Δυτικού Τομέα της Κεντρικής Μακεδονίας, η αίτηση χωροθέτησης και η αίτηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης που κατατέθηκαν αναφέρονται σε διαφορετικές περιβαλλοντικές κατατάξεις, ούτως ώστε να μεθοδευτεί η αδειοδότηση κατά παράβαση της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, εφόσον έπρεπε να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες χωροθέτησης εκτός των ζωνών προστασίας, ενώ απεκρύφθη η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης ΒόλβηςΧαλκιδικής, επειδή ήταν αρνητική στη χωροθέτηση
Η διαρκής επίθεση της κυβέρνησης στο περιβάλλον αποτελεί μία νέα δυστοπική κανονικότητα». 
Όλη η ερώτηση
Στις 20-04-2021, αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων, δυναμικότητας περίπου 300.000tn/yr, για την επεξεργασία απορριμμάτων Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, θεωρώντας τη μονάδα ως έργο που μπορεί να έχει πολύ σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Στις 14-05-2020 εγκρίθηκε η χωροθέτηση της ίδιας μονάδας, με χαμηλότερη περιβαλλοντική κατάταξη, εντός του Εθνικού Πάρκου υγροτόπων ΚορώνειαςΒόλβης, παρόλο που σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία αυτό θα επιτρεπόταν μόνο εφόσον δεν υπήρχε εναλλακτική λύση και εφόσον επιβάλλονταν αυστηρότατοι όροι προστασίας. Εντούτοις, κατά την εξέταση 12 εναλλακτικών χωροθετήσεων, δεν λήφθηκε υπόψη ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία ήταν η επισφαλέστερη από περιβαλλοντική και υδρογεωλογική άποψη
Σύμφωνα επίσης με την αρνητική γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης ΚορώνειαςΒόλβηςΧαλκιδικής, το έργο, ιδίως σε περίπτωση αστοχίας ή ακραίων υδρομετεωρολογικών φαινομένων, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ήδη κακή οικολογική κατάσταση της Λίμνης Κορώνειας, για την οποία η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (C-517/11). 
Επομένως ερωτάται η Επιτροπή
1. Είναι ενήμερη και σύμφωνη για την αδειοδότηση του εν λόγω έργου και τις δυνητικές επιπτώσεις του στην οικολογική κατάσταση της Λίμνης Κορώνειας, βάσει των απαιτήσεων για δέουσα εκτίμηση της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, και παρά την ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων;
2. Σκοπεύει να ζητήσει τη λήψη πρόσθετων μέτρων για την αποφυγή υλοποίησης παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν περαιτέρω τη Λίμνη Κορώνεια;