Νέο ομόλογο αειφορίας σχεδιάζει η ΔΕΗ

2021/07/02 at 9:27 ΠΜ 02/07/2021 NewsRoomΤην έκδοση νέου ομολόγου με ρήτρα αειφορίας διερευνά η ΔΕΗ με στόχο εφόσον είναι ευνοϊκές οι συνθήκες της διεθνούς αγοράς να προχωρήσει ακόμη και μέσα στον Ιούλιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες από κορυφαίεςς πηγές της εταιρείας, η διάρκεια του ομολόγου θα είναι επταετής και το ύψος της έκδοσης θα κυμανθεί στα 300 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο θα αξιοποιηθεί σχεδόν στο σύνολό του για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού ο οποίος είχε συναφθεί με υψηλότερα επιτόκια. Με τον τρόπο αυτό η ΔΕΗ μειώνει συνολικά το χρηματοοικονομικό της κόστος.
Η ρήτρα αειφορίας θα είναι αντίστοιχη με εκείνη που προέβλεπε η προηγούμενη επιτυχημένη έκδοση ομολογιών της Δ.Ε.Η. το Μάρτιο στο πλαίσιο της οποίας η επιχείρηση άντλησε 725 εκατ. Ευρώ με επιτόκιο 3,875 %. Η επιτυχία της προηγούμενης έκδοσης έγκειται στο επιτόκιο, στο ποσοστό υπερκάλυψης (είναι ενδεικτικό ότι η έκδοση είχε αρχικό στόχο τα 500 εκατομμύρια ευρώ), το γεγονός ότι η υψηλή ζήτηση οδήγησε σε εκ νέου άνοιγμα το βιβλίο προσφορών προκειμένου να ικανοποιηθούν περισσότεροι επενδυτές και τέλος στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της έκδοσης καλύφθηκε από υψηλού κύρους και διεθνούς εμβέλειας επενδυτές.
Η ρήτρα αειφορίας συνδέεται με την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την οποία δεσμεύεται η Δ.Ε.Η. και προβλέπει ότι αν ο στόχος δεν επιτευχθεί τότε η επιχείρηση θα καταβάλει επιπλέον ποσό ως “πέναλτυ” στους ομολογιούχους. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προηγούμενης έκδοσης η ΔΕΗ δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 40 % το 2022 σε σχέση με το 2019. Ανάλογη θα είναι η ρήτρα που θα περιληφθεί και στην νέα έκδοση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές της Δ.Ε.Η., στη βάση του business plan της εταιρείας που προβλέπει τη μείωση των εκπομπών κατά 62 % στην περίοδο 2019-2023 με κύριο μοχλό την απολιγνιτοποίηση της λιγνιτικής παραγωγής.