Παρατείνεται μέχρι και το Σάββατο 17/7 η διάθεση μέσω των φαρμακείων των 4 self tests στους δικαιούχους

2021/07/09 at 4:29 ΜΜ 09/07/2021 NewsRoomΠαρατείνεται μέχρι και το Σάββατο 17/7 η διάθεση μέσω των φαρμακείων των 4 self tests στους δικαιούχους  του μηνός Ιουλίου.
 
Ταυτόχρονα, η χορήγησή τους επεκτείνεται και στις ηλικίες 12-17 ετών.
 
Δικαιούχοι είναι:
 

  • Όλα τα άτομα ηλικίας 12 – 17 ετών εφόσον διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ (η παραλαβή θα γίνεται από τονγονέα ή κηδεμόνα)
  • Όλα τα άτομα ηλικίας 18-30 ετών εφόσον διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή πΑΜΚΑ
  • Όλοι οι εργαζόμενοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

 
Οι πολίτες, οι οποίοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι, εξαιρούνται της υποχρέωσης.