Συνεχίζονται  έως τις 26 Ιουλίου  2021  τα  έκτακτα μέτρα  λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά 

2021/07/16 at 3:45 ΜΜ 16/07/2021 NewsRoom 
Στο πλαίσιο των κυβερνητικών μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού, συνεχίζονται  με απόφαση του Δήμου Πειραιά έως τη Δευτέρα  26 Ιουλίου 2021  τα  έκτακτα μέτρα λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου για την προστασία της δημόσιας υγείας.
 
Η εξυπηρέτηση  του κοινού, από τις υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά μέχρι τη Δευτέρα 26 Ιουλίου  2021 και ώρα 06:00,  θα γίνεται  κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας και της αναλογίας ενός (1) ατόμου ανά 16 τ.μ. και με υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμα και σε εξωτερικό χώρο, εφόσον δεν τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.
 
Για την εξυπηρέτηση των πολιτών τα τηλέφωνα και email επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα:
 

 1. Για την Υπηρεσία Δόμησης & Γ.Σ.Π. (Πολεοδομία) Θηβών 78, 3ος όροφος, (τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2123690 και 213 2123691) και στο e-mail [email protected]

 

 1. Για τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, παρέχεται η δυνατότητα στους δημότες πληρωμής μέσω e-banking και σε λοιπές περιπτώσεις τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2022075, 213 2022076, 213 2022071 και 213 2022083 στο e-mail [email protected]

 

 1. Για το τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και Τ.Α.Π.  τηλέφωνο επικοινωνίας

213 2022049 και στο e-mail [email protected]
 

 1. Για το τμήμα Πρωτοκόλλου κατάθεση αιτήσεων μπορεί να γίνει στο e-mail [email protected] και σε λοιπές περιπτώσεις τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2022018 και 213 2022012.

 

 1. Για τη Δημοτική Αστυνομία, Μακράς Στοάς 15, οι συναλλαγές θα γίνονται μέσω του e-mail [email protected] και η επιστροφή πινακίδων θα γίνεται κατά προτίμηση κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Τηλέφωνα επικοινωνίας 214 4053387,  214 4053388 και μετά τις 15:00, στο 214 – 4053389.

 

 1. Για τα γραφεία των 5 Δημοτικών Κοινοτήτων, όπως παρακάτω:

Α΄ Δημοτική Κοινότητα: τηλ. 210-4599956-57, e-mail [email protected]
B΄ Δημοτική Κοινότητα: τηλ. 210-4220064 – 210-4220066, e-mail [email protected]
Γ΄ Δημοτική Κοινότητα: τηλ. 210- 4823418, e-mail [email protected]
Δ΄ Δημοτική Κοινότητα: τηλ. 210-4827463, 210-4827026, e-mail [email protected]
Ε΄ Δημοτική Κοινότητα: τηλ. 210-4622587, 210-4622589,  e-mail [email protected]
 

 1. Για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠ. ΕΣ.,  όπως παρακάτω:

 
Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟ Κ.Ε.Π. τηλ. 214-4053318 έως 214-4053332, e-mail [email protected], Μακράς Στοάς 15 (ΙΣΟΓΕΙΟ).
Β. Κ.Ε.Π. Φαλήρου (ΗΣΑΠ) τηλ. 210- 4811215  έως 210- 4811217, e-mail [email protected]
Γ. Κ.Ε.Π. Καμινίων τηλ. 210 – 4202533,  e-mail [email protected]
Δ.  Κ.Ε.Π. Ε΄ Δημ. Κοινότητας τηλ. 210 – 4212298, 210 – 4201999,  e-mail [email protected]
 

 1. Για το Τμ. πολιτικών γάμων για τις συναλλαγές, στα τηλέφωνα: 214 405 3336, 214 405 3337, 214 405 3338,  e-mail: [email protected]. Διεύθυνση Μακράς Στοάς 15.

 

 1. Για το Δημοτολόγιο-Ληξιαρχείο, Μακράς Στοάς 15,  στα τηλέφωνα επικοινωνίας:

Τμ. Γάμων – Θανάτων : 214 4053343 έως 214 4053345 και στο e-mail [email protected]
Τμ. Γεννήσεων και Βαπτίσεων : 214 4053339 έως 214 4053342 και στο e-mail [email protected]
Τμ. Δημοτολογίου : 214 4053348  έως 214 4053350 και 214 4053352, 214 4053355, 214 4053356, 214 4053358 και στο e-mail [email protected]
 

 1. Για τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, Ηρώων Πολυτεχνείου 19,  στα τηλέφωνα επικοινωνίας 214 4028102 – 214 4028103 – 214 4028104 και στο email: pronoia–[email protected]

 

 1. Για τα Κέντρα Κοινότητας και Κέντρο Ένταξης Μεταναστών, Ηρώων Πολυτεχνείου 19, τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 214 4028140 και 214 4028144  και στο email [email protected].

 
Επιπροσθέτως :

 1. Αναστέλλεται η λειτουργία των δημοτικών κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)

 

 1. Λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών με υποχρεωτική τήρηση των κανόνων προστασίας.

 

 1. Για τις λοιπές και εξειδικευμένες  υπηρεσίες του Δήμου στα τηλέφωνα στην  ιστοσελίδα του Δήμου www.piraeus.gov.gr ή στο τηλεφωνικό κέντρο 213-2022000.

 

 1. Οι Δημότες δύνανται να εξυπηρετηθούν για σειρά αιτημάτων ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά www.piraeus.gov.gr στην επιλογή «Είμαι Δημότης → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

 
Για  οποιαδήποτε τροποποίηση θα υπάρξει νεότερη απόφαση.