Τι θα συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά

2021/07/12 at 12:26 ΜΜ 12/07/2021 NewsRoomTην Τετάρτη 14-7-2021 και ώρα 16:30, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά.
 
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 

 1. Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πειραιά.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου
 

 1. Γνωμοδότηση επί του επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Πειραιά.

Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας
 

 1. Έγκριση ή μη Καταγγελίας αόριστης μίσθωσης  της μισθώτριας εταιρείας ΣΥΝΤΗΞΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  από το Δημοτικό κατάστημα της Ιωννιδείου Σχολής επί της οδού  Ηρώων Πολυτεχνείου 41.

Εισηγητής: Χαρουτιούν Μαρκαριάν

4.         Λήψη απόφασης του Δήμου Πειραιά για να: α) παραταθούν εκ νέου, έως τις 28/2/2023, οι όροι και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) του Πράσινου Ταμείου, που εγκρίθηκαν με την με αρ. 36/18-01-2017 (ορθή επανάληψη στις 26-01-2017) απόφαση του Δ.Σ. β) εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Ιωάννης Π. Μώραλης για την υπογραφή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α.Π.4: ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης
 

 1. Αποδοχή ή μη παραχώρησης χρήσης, για 15 έτη άνευ ανταλλάγματος στον Δήμο Πειραιά, ακινήτου με κτίριο, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., επί των οδών Ιωνιδών 68 και Στρ. Μακρυγιάννη του Δήμου Πειραιά, για τη στέγαση του 50ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
 

 1. Εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. (51) σχολικών φυλάκων για τη χρονική περίοδο 7/2001 έως 6/2006.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου
 

 1. 7. Έγκριση πίνακα κατάταξης μοριοδότησης βρεφών & νηπίων σχολικού έτους 2021-2022 στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249/5-12-17 τεύχος Β΄ άρθρο 3§5

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου
 

 1. 8. Αναστολή Λειτουργίας του 4ου Κέντρου Φιλοξενίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών  του         Δήμου μας.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου
 

 1. Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου
 

 1. Έγκριση των (8) πρακτικών της Επιτροπής Εκκαθάρισης Αρχείων του Δήμου Πειραιά που αφορούν στην εκκαθάριση αρχείων-φακέλων υπηρεσιών.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου
 

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 238/05-10-2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στις ημερομηνίες καταβολής του τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για την Κυριακάτικη Αγορά και το Στάσιμο Εμπόριο.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
 

 1. 12. Καθορισμός ετήσιου ανώτατου αριθμού παραστάσεων στον υπαίθριο χώρο επί της οδού Πειραιώς 52 και χορήγηση άδειας εννέα (9) παραστάσεων του Εθνικού θεάτρου στον ανωτέρω χώρο για το μήνα Σεπτέμβριο.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης