e-Ενημέρωση ΕΒΕΠ για τα εργαλεία ψηφιοποίησης της ελληνικής οικονομίας

2022/11/04 at 4:03 ΜΜ 04/11/2022 newsroom 

Βασική προτεραιότητα για την Ελλάδα είναι η προώθηση της ψηφιοποίησης του Κράτους και του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν πολλές δράσεις στις αρμοδιότητες του υπουργείου Οικονομικών όπως:

 • Οι ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, με κυριότερες τη νέα ψηφιακή πύλη “myAADE” και τις εφαρμογές “myΘέρμανση”, “myCAR” και “myPROPERTY”.
 • Η προώθηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών βιβλίων για τις επιχειρήσεις, με στόχο την ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών με τη δημιουργία και λειτουργία της πλατφόρμας “myDATA” και της εφαρμογής “timologio” της ΑΑΔΕ.
 • Η δημιουργία της εφαρμογής valuemaps.gov.gr, που επιτρέπει στους πολίτες να εντοπίζουν άμεσα, εύκολα και με ακρίβεια τη ζώνη του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού ακινήτων, αλλά και υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας.
 • Η εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών των περισσότερων φορέων του Δημοσίου με e-δικαιολογητικά, χάρη στην εφαρμογή «Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών Δαπανών».
 • Η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων από τα πληροφοριακά συστήματα προς το Δημόσιο αλλά και προς επιχειρήσεις με νέες προδιαγραφές, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
 • Η υλοποίηση, στο πλαίσιο του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», του έργου Gov-ERP «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη Λοιπή Γενική Κυβέρνηση», μέσω του οποίου θα παρέχεται σε πραγματικό χρόνο ακριβής και εύλογη απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης.

Οι πολυάριθμες ηλεκτρονικές πλατφόρμες που δημιουργήθηκαν σε ελάχιστο χρόνο καθιστούν εφικτή την υλοποίηση κομβικών μέτρων στήριξης έναντι των οικονομικών επιπτώσεων των εξωγενών κρίσεων. Ενδεικτικά:

 • Το “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ για τους δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού, της επιδότησης παγίων δαπανών κ.λπ., μέσω του οποίου διατέθηκαν συνολικά 9,1 δισ. ευρώ την περίοδο 2020-2021, με όρους διαφάνειας, οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας, σε περισσότερες από 752.000 επιχειρήσεις.
 • Την εφαρμογή ηλεκτρονικών δηλώσεων Covid της ΑΑΔΕ για την αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια την περίοδο Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021, μέσω της οποίας έχουν πραγματοποιηθεί συμψηφισμοί με φόρους και καταβολές χρημάτων συνολικού ύψους άνω των 850 εκατ. ευρώ.
 • Το “arogi.gov.gr”, που ενοποιεί όλα τα εργαλεία αρωγής, για την ταχύτερη δυνατή αποζημίωση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, με μία μόνο αίτηση. Το “North Evia – Samos Pass”, με στόχο την οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας στις περιοχές Βόρειας Εύβοιας και Σάμου.
 • Τα “Fuel Pass” και “Power Pass”, μέσω των οποίων διατέθηκαν συνολικά περίπου 600 εκατ. ευρώ για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης σε καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια.

Στις μεταρρυθμίσεις, τις καινοτόμες πλατφόρμες και τις εφαρμογές που υλοποιήθηκαν και συμβάλλουν στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και στην αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος, με διεύρυνση της φορολογικής βάσης, εντάσσονται:

 • Η επέκταση της χρήσης online ταμειακών μηχανών και POS και η επέκταση της υποχρέωσης διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS.
 • Η εφαρμογή “Appodixi” της ΑΑΔΕ.
 • Η ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών.
 • Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων προς υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Τα ψηφιακά εργαλεία για τη στήριξη δανειοληπτών και την αντιμετώπιση του ζητήματος του ιδιωτικού χρέους, όπως είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα προγράμματα «ΓΕΦΥΡΑ» Ι και ΙΙ, η λειτουργία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, οι ψηφιακές πλατφόρμες για την 1η κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών, τον «Μηχανισμό Έγκαιρης Προειδοποίησης» και το νέο πρόγραμμα συνεισφοράς του Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες.

Όλα τα παραπάνω θα συνεισφέρουν καθοριστικά στη ψηφιακή μετάβαση που έχει ανάγκη η χώρα μας. Κομβικό ρόλο διαδραματίζει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», στο οποίο θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα για τις ΜμΕ με επιλεγμένες δαπάνες που αφορούν στη ψηφιοποίηση, πράσινη οικονομία και ενέργεια που θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό έως 100%, από φέτος και για 3 έτη ενεργοποιώντας τη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», συνολικού προϋπολογισμού 445 εκατ. ευρώ.