Απίστευτη απόφαση του ΣτΕ υπέρ των ευρωβουλευτών!

2023/03/16 at 1:23 ΜΜ 16/03/2023 newsroomΔικαίωσε τους Έλληνες ευρωβουλευτές το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), κρίνοντας παράνομη την φορολόγηση της αποζημίωσης τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας μετά από προσφυγή του πρώην ευρωβουλευτή Νότη Μαριά, κρίνοντας πως πρέπει να ψηφιστεί από τη Βουλή ειδική νομοθετική ρύθμιση, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα προκειμένου να φορολογηθεί η αποζημίωση-αποδοχές των ευρωβουλευτών.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), το ίδιο ισχύει και για την εισφορά αλληλεγγύης. Εξαιτίας αυτού, το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας κατέληξε με την απόφαση του Β´ τμήματος πως η σχετική απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)- που στηρίχθηκε σε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους- με την οποία φορολογήθηκαν οι Έλληνες ευρωβουλευτές, παραβιάζει το Σύνταγμα, είναι παράνομη και συνεπώς ακυρώνεται.

Κατά συνέπεια τα ποσά με τα οποία φορολογήθηκαν οι Έλληνες ευρωβουλευτές έως τώρα πρέπει οι αρμόδιες φορολογικές αρχές ή να τα επιστρέψουν ή να τα συμψηφίσουν κατά τις επόμενες φορολογικές χρήσεις.

Ο Νότης Μαριάς προσέφυγε στο ΣτΕ υποστηρίζοντας ότι η προσβαλλόμενη πράξη της Α.Α.Δ.Ε. αποτελεί ψευδοερμηνευτική εγκύκλιο και επιβάλλει φορολογικό βάρος χωρίς να υπάρχει ειδική νομοθετική διάταξη και χωρίς να έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση του Β´ τμήματος , (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Μιχάλης Πικραμένος και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Βασιλική Μόσχου) δικαιώθηκε τον Νότη Μαριά και επέβαλαν δικαστική δαπάνη στο Δημόσιο ύψους 920 ευρώ.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας, αφού ερμήνευσαν το Σύνταγμα, τον κανονισμό του Ευρωκοινοβούλιο, την ευρωπαϊκή κα ελληνική νομοθεσία, αποφάνθηκαν ότι μη νόμιμα έγινε η υπαγωγή της αποζημίωσης των ευρωβουλευτών σε φόρο εισοδήματος, ως εισόδημα από μισθωτή εργασία με πράξη του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μη δημοσιευθείσα στο Φ.Ε.Κ. Έτσι, την ακύρωσαν για λόγους νομιμότητας, αλλά και ασφάλειας δικαίου.