Κορκίδης: οδικός χάρτης για το οικοσύστημα της λιανικής και χονδρικής σε κάθε αγορά της ΕΕ

2023/06/08 at 11:00 ΠΜ 08/06/2023 newsroom«Ο δείκτης RRI επιβεβαιώνει τα υψηλά εμπόδια στο λιανικό εμπόριο της ΕΕ και δείχνει

σημαντική βελτίωση στην Ελλάδα»

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει πως ο δείκτης RRI (Retail
Restrictiveness Indicator) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αναφέρεται στους περιορισμούς
του λιανικού εμπορίου,  επιβεβαιώνει ότι είναι ένας από τους πιο περιορισμένους ρυθμιστικά
επιχειρηματικούς τομείς στην ΕΕ.
Η ευρωπαϊκή οργάνωση EuroCommerce, που εκπροσωπεί το λιανικό και χονδρικό εμπόριο  στην
Ευρώπη, τονίζει, πως το περιβάλλον του λιανικού εμπορίου παρέμεινε το ίδιο, ή ακόμη και επιδεινώθηκε
από το 2018, όταν καθιερώθηκε ο δείκτης.
Το λιανικό εμπόριο παρέχει μια βασική υπηρεσία, αλλά αντιμετωπίζει ένα δύσκολο περιβάλλον με υψηλό
πληθωρισμό, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τους ψηφιακούς στόχους, τη
βιωσιμότητα και τις δεξιότητες της ΕΕ.
Ο δείκτης RRI παρέχει ένα χρήσιμο εργαλείο για να υποδείξει τους περιορισμούς που εμποδίζουν τον
ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βιωσιμότητα και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του εμπορικού
κλάδου. Ο δείκτης αφορά κυρίως σε περιορισμούς για καταστήματα λιανικής, όπως αδειοδοτήσεις που
απαιτούνται για το άνοιγμα καταστημάτων και σε τοπικούς λειτουργικούς περιορισμούς που αφορούν
ειδικά στο λιανικό εμπόριο. Υπάρχουν προφανώς περισσότεροι κανόνες που ισχύουν για το λιανικό
εμπόριο, αλλά αυτοί ισχύουν και για άλλους τομείς.
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες μείωσης του ρυθμιστικού φόρτου και αύξησης του
ανταγωνισμού και της καινοτομίας στον εμπορικό τομέα. Υπάρχουν 3,5 εκατ. επιχειρήσεις λιανικής
στην Ευρώπη, δηλαδή 1 στις 6 συνολικά επιχειρήσεις, που παρέχουν 16,5 εκατ. θέσεις
εργασίας, ειδικά σε νέους. Η EuroCommerce έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια μια διαφορετική
κατεύθυνση, αποτρέποντας τα κράτη μέλη να επιβάλλουν περισσότερες νομικές απαιτήσεις, πολιτικές
πιέσεις και αυξημένες επιθεωρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. Έτσι θα καταφέρουν τα Σούπερ Μάρκετ να
μειώσουν τις τιμές των τροφίμων, ή να τις διατηρήσουν χαμηλές. Η μείωση από το βάρος του
ρυθμιστικού κόστους, ίσως είναι η λύση σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που δημοσίευσε η
EuroCommerce σε συνεργασία με την McKinsey, όπου δείχνει ότι τα περιθώρια στο λιανικό εμπόριο
τροφίμων έχουν μειωθεί.
Ως εκ τούτου, η EuroCommerce ενθαρρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
να χρησιμοποιήσουν το RRI για να αξιολογήσουν πώς μπορούν να μειωθούν οι κανονιστικές επιβαρύνσεις
στον τομέα. Αυτό θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία και θα προσφέρει περισσότερες
επιλογές και προσιτές τιμές στους καταναλωτές. Αυτό θα είναι επίσης ένα βήμα προς τα εμπρός για την
επίτευξη των στόχων της αύξησης της ολοκλήρωσης και της μείωσης της κανονιστικής συμμόρφωσης
που έθεσε η ΕΕ στην πρόσφατη ανακοίνωσή της μετά το 2030.
Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και μέλος της EuroCommerce, Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε πως
συμφωνεί να συζητηθεί στο πλαίσιο μιας Task Force, η επιβολή της ενιαίας αγοράς (SMET), ώστε να
συμβάλει στην άρση των φραγμών, αλλά και του διοικητικού κόστους στον εμπορικό τομέα. Επίσης
χαιρετίζει την αναφορά του RRI στις Εαρινές εκθέσεις για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ανά χώρα και πιστεύει
πως η ΕΕ οφείλει να εξετάσει το ενδεχόμενο να τις διευρύνει στο μέλλον με ειδικές ανά χώρα συστάσεις
που ζητούν από τα κράτη μέλη να άρουν τα περιττά και αδικαιολόγητα εμπόδια για τους εμπόρους
λιανικής και χονδρικής. Στην Ελλάδα ο δείκτης δείχνει σημαντική βελτίωση μεταξύ 2018 και
2022, αφού πλέον κυμαίνεται σε καλύτερα επίπεδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο εμπορικός
κλάδος μπορεί λοιπόν να προσβλέπει στο RRI σαν ένα εργαλείο, που, κατά τη μεταβατική περίοδο, θα
λειτουργήσει ως οδικός χάρτης για το οικοσύστημα της λιανικής και χονδρικής σε κάθε αγορά της ΕΕ και
βεβαίως στην ελληνική.