Τί ισχύει για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 και τί αλλάζει σε σχέση με εκείνες της 21ης Μαΐου

2023/06/02 at 3:22 ΜΜ 02/06/2023 newsroom

Το Υπουργείο Εσωτερικών απαντά σε ορισμένα σημαντικά ερωτήματα που έχουν ανακύψει σε σχέση μετις διαφοροποιήσεις της διαδικασίας των βουλευτικώνεκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 συγκριτικά με εκείνη της21ης Μαΐου 2023.

1) Οι βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 είναι ο δεύτερος γύρος των εκλογών που διεξήχθησαν στις 21 Μαΐου 2023;

Όχι. Οι βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 είναι μια ξεχωριστή, νέα εκλογική διαδικασία, ανεξάρτητηαπό εκείνη της 21ης Μαΐου 2023. Ως εκ τούτου, χαρακτηρισμοί όπως «δεύτερος γύρος» ή «επαναληπτικές εκλογές» δεν είναι ορθοί.

2) Το εκλογικό σύστημα παραμένει το ίδιο;

Οι βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 θα διεξαχθούν με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής, εν αντιθέσει με εκείνες της 21ης Μαΐου που διεξήχθησαν με το σύστημα της απλής αναλογικής.

3) Πώς ψηφίζω βουλευτές;

Οι επικείμενες εκλογές θα πραγματοποιηθούν μεδεσμευμένο συνδυασμό (λίστα) και όχι με σταυρό προτίμησης. Με αυτή τη διαδικασία, οι βουλευτέςεκλέγονται βάσει της σειράς κατάταξης τους στοψηφοδέλτιο κάθε εκλογικής περιφέρειας, η οποία καθορίζεται από τα εκάστοτε κομματικά επιτελεία. Ως εκτούτου, ΔΕΝ βάζουμε σταυρό στα ψηφοδέλτια τωνκομμάτων. Εξάλλου, στα παραβάν των εκλογικώντμημάτων που θα δημιουργηθούν δεν θα υπάρχει στιλό.

4) Τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιήθηκαν στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 παραμένουν σε ισχύ;

Όχι. Οι βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 θα διεξαχθούν με νέα ψηφοδέλτια, τα οποία θα τυπωθούν βάσει όσων ορίζει ο ισχύων νόμος. Ως εκ τούτου, ψηφοδέλτια που αφορούσαν στις εκλογές της 21ης Μαΐου2023 και για οποιοδήποτε λόγο παρέμειναν στηνκυριότητα των ψηφοφόρων καθίστανται άκυρα και δενδύνανται να χρησιμοποιηθούν.

5)  Είμαι ετεροδημότης. Μπορώ να ψηφίσω στον τόπο διαμονής μου;

Ναι, εφόσον η αίτησή σας έχει υποβληθεί στον αρμόδιοΔήμο και έχει διεκπεραιωθεί από αυτόν το αργότερο έωςκαι την 30ή Απριλίου 2023, μπορείτε να ψηφίσετε στονΔήμο διαμονής σας. Αίτηση που δεν διεκπεραιώθηκε έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, δε λαμβάνεται υπόψηγια την επικείμενη εκλογική διαδικασία. Σε κάθεπερίπτωση, συνιστάται οι εκλογείς να ανατρέξουν στηνπλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών «Μάθε πούΨηφίζεις» για να ενημερωθούν για τον τόπο πουψηφίζουν.

6) Είμαι Έλληνας που διαμένει στο εξωτερικό και δεν πρόλαβα την προθεσμία για να ψηφίσω στις προηγούμενες εκλογές. Τι θα ισχύσει τώρα;

Οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να ψηφίσουν στοντόπο διαμονής τους εφόσον η αίτηση για εγγραφή στουςειδικούς εκλογικούς καταλόγους έχει υποβληθεί στησχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών(https:/apodimoi.gov.gr) έως και την Τετάρτη 17 Μαΐου2023. Διευκρινίζεται πως για την έγκριση της αίτησηςεφαρμόζονται τα κριτήρια όπως ορίζονται από τονισχύοντα νόμο.

7) Στις προηγούμενες εκλογές ψήφισα στο εξωτερικό, αλλά την 25η Ιουνίου 2023 θα βρίσκομαι στην Ελλάδα. Θα μπορέσω να ψηφίσω;

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για αναστολή της εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούςκαταλόγους του εξωτερικού ήταν η Παρασκευή 26 Μαΐου 2023. Οποιαδήποτε αίτηση υπεβλήθη μετά τησυγκεκριμένη ημερομηνία δεν θα ληφθεί υπόψη για τηνεπικείμενη εκλογική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται οι εκλογείς να ανατρέξουν στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών «Μάθε πού Ψηφίζεις» για να ενημερωθούν για τον τόπο που ψηφίζουν.

8) Ψηφίζω στο ίδιο εκλογικό τμήμα όπου ψήφισα στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023;

Είναι το πιθανότερο, ωστόσο επειδή μπορεί να υπάρξουνορισμένες μεταβολές στα εκλογικά τμήματα, συνιστάται ισχυρά σε όλους τους ψηφοφόρους να ανατρέξουν στηνπλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών «Μάθε πούΨηφίζεις» για να ενημερωθούν για το πού ψηφίζουν.