Διυπουργική Οργανωτική Σύσκεψη για την Εθνική Ανθεκτικότητα

2023/09/22 at 6:38 ΜΜ 22/09/2023 newsroomΣύγκληση 2ης Διυπουργικής Οργανωτικής Σύσκεψης για την Εθνική Ανθεκτικότητα με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) του ΥΠΕΘΑ

Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ), του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 συγκάλεσε την 2η Διυπουργική Οργανωτική Σύσκεψη για την Εθνική Ανθεκτικότητα, όπου έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων (επιπέδου Γενικών Διευθυντών /Διευθυντών), από όλα τα Υπουργεία, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες της χώρας.

Σκοπός της Σύσκεψης –υπό το πλαίσιο συντονισμού των προσπαθειών για την ενίσχυση της Ανθεκτικότητας της χώρας μας, ως απόρροια της Συνόδου Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους και με γνώμονα την εθνική και συλλογική δέσμευση για την Ανθεκτικότητα, η οποία εδράζεται στο Άρθρο 3 του Βορειο/Ατλαντικού Συμφώνου- ήταν :
❖ η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τα ζητήματα της Ανθεκτικότητας, που τέθηκαν σε νατοϊκό επίπεδο, καθώς και
❖ η ανάλυση των βασικών απαιτήσεων και της μεθοδολογίας επίτευξης της Ανθεκτικότητας, τόσο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Ειδικότερα, τονίστηκε η αναγκαιότητα συγκρότησης μιας Εθνικής Επιτροπής Ανθεκτικότητας με μέλη/ εκπροσώπους από όλα τα Υπουργεία και τους φορείς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Κύριο έργο της εν λόγω Επιτροπής, θα είναι η διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής Ανθεκτικότητας και η ανάληψη πρωτοβουλιών στο επιχειρησιακό επίπεδο για την ενίσχυση της Ανθεκτικότητας της χώρας μας.

Κατά την 2η Διυπουργική Σύσκεψη αναπτύχθηκαν επίσης, οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:
❖ Αξιώσεις που προέκυψαν από την Σύνοδο Κορυφής στο Βίλνιους.
❖ Ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας των Θεματικών Ομάδων Σχεδίασης της Επιτροπής Ανθεκτικότητας του ΝΑΤΟ.
❖ Παρουσίαση μιας μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των τρωτοτήτων ανά φορέα και τέλος,
❖ Καθορισμός του Οδικού Χάρτη Ενεργειών για την επίτευξη του Εθνικού Σχεδίου Ανθεκτικότητας και των Εθνικών Στόχων Ανθεκτικότητας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ως ομιλητές, οι Εθνικοί Αντιπρόσωποι των έξι (6) Θεματικών Ομάδων Σχεδίασης της Επιτροπής Ανθεκτικότητας του ΝΑΤΟ.
Επίσης, κύριος εισηγητής στην εν λόγω σύσκεψη, ήταν ο Γενικός Διευθυντής Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΕΘΑ Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος, στον οποίο έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα του Επικεφαλής Υψηλόβαθμου Εθνικού Αντιπροσώπου (Senior National Representative/SNR) της Ελλάδας, στην Επιτροπή Ανθεκτικότητας (Resilience Committee) του ΝΑΤΟ.

´