Γιατί προσφεύγει ο ΟΠΑΠ στη δικαιοσύνη

2023/09/30 at 10:52 ΠΜ 30/09/2023 newsroomΣτη δικαιοσύνη προσφεύγει ο ΟΠΑΠ κατά απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ο ΟΠΑΠ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του, σέβεται τον θεσμικό ρόλο των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ωστόσο, διαφωνεί κάθετα με το περιεχόμενο της απόφασης, την οποία θεωρεί τελείως αβάσιμη, αρνείται κατηγορηματικά τις πρακτικές που της αποδίδονται και πρόκειται να προσφύγει άμεσα στα αρμόδια δικαστήρια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο ΟΠΑΠ.

Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία δεν ήταν ομόφωνη, δεν σχετίζεται με την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας στην αγορά των τυχερών παιγνίων, αλλά αφορά στις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών και πώλησης προπληρωμένων καρτών που παρέχουν τα πρακτορεία. Επισημαίνεται ότι η κρίση της πλειοψηφίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι σε ευθεία αντίθεση με προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ αρ. 430/2009), καθώς και με δεκάδες τελεσίδικες αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων, αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Σε ανακοίνωση της η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφέρεται στην απόφαση της για απόφαση επί καταγγελιών κατά της ΟΠΑΠ ΑΕ και επιβολή προστίμου 24,5 εκατ.ευρώ. Οι καταγγέλλοντες, πρώην πράκτορες και το ΣΕΠΠΠ (Αστικός Συνεταιρισμός «Επαγγελματίες Πράκτορες Παιγνιδιών Πρόγνωσης Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης») ισχυρίζονται, μεταξύ άλλων, ότι οι όροι της σύμβασης πρακτόρευσης 2017 μεταξύ της ΟΠΑΠ ΑΕ και των πρακτορείων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρ. 13 της εν λόγω σύμβασης περί «Απαγόρευσης ανταγωνισμού – παρεπόμενων δραστηριοτήτων» για τις λεγόμενες δευτερεύουσες υπηρεσίες καθώς και η συμπεριφορά της ΟΠΑΠ την εξεταζόμενη περίοδο (2017-2021), αντίκεινται τόσο στα άρθρα 1 και 2 ν. 3959/2011 όσο και στα άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ, αναφέρεται μεταξύ άλλων