Attica: εκποίηση μετοχών που σχηματίστηκαν από άθροιση κλασματικών υπολοίπων

2023/12/12 at 11:48 ΠΜ 12/12/2023 newsroom 

 

Η ΑTTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρία») ενημερώνει το
επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της έγκρισης από το Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»)
της αίτησης της για την εκποίηση κινητών αξιών προερχομένων από κλασματικά
υπόλοιπα, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4569/2018 και την παρ. 2.3.13.2.2.2 του
Κανονισμού του Χ.Α., η Εταιρία θα προβεί στην εκποίηση 12.000 κοινών ονομαστικών
μετοχών που σχηματίστηκαν από την άθροιση κλασματικών υπολοίπων ως
αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω της
συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Α.Ε.» (η «ΑΝΕΚ»), σύμφωνα με τις από 22.11.2023 αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων της Εταιρίας και της ΑΝΕΚ, και δυνάμει της υπ’ αριθμ.
3166897ΑΠ/04.12.2023 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Οι εν λόγω κοινές ονομαστικές μετοχές (κλασματικά υπόλοιπα) θα εκποιηθούν κατά
την περίοδο 22/12/2023-19/01/2024.

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ορίσθηκε ως το μέλος του Χ.Α. το οποίο θα
διενεργήσει την εκποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Με την ολοκλήρωση της εκποίησης, η Εταιρία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό
σχετικά με το αποτέλεσμα της, καθώς και για τη χρηματική καταβολή στους
δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης των μετόχων της Εταιρίας,
Λυσικράτους αρ.1-7 & Ευριπίδου, Τ.Κ. 17674, Καλλιθέα (τηλ. 210-8919180).