Δώρα καρδιάς και λογικής από την ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ

2023/12/20 at 2:35 ΜΜ 20/12/2023 newsroom

 

Η προσφορά δώρων μας πηγαίνει πολύ πίσω στο χρόνο, σχεδόν στην αρχή της ανθρωπότητας. “Δόσις ολίγη
τε φίλη τε”, έγραφε ο αρχαίος ποιητής Όμηρος. Δηλαδή, προσφορά μικρή αλλά εγκάρδια (ή καλοδεχούμενη).
“Πείθειν δώρα και θεούς λόγος”, έλεγε ο αρχαίος τραγικός Ευριπίδης, λένε πως τα δώρα ακόμα και τους
θεούς πείθουν!
Όμως, αυτή η φαινομενικά απλή χειρονομία κρύβει ένα βαθύτερο νόημα. Προσφέρω σημαίνει ότι αναζητώ
αυτό που θα ικανοποιήσει αυτόν που παραλαμβάνει το δώρο, σύμφωνα με τη προσωπικότητα, τα
ενδιαφέροντα και το είδος της σχέσης, βοηθώντας στη δημιουργία δεσμών και στην ανάπτυξη σχέσεων.
Η προσφορά δώρων, ως ανθρώπινη συμπεριφορά, εξυπηρετεί στην πραγματικότητα έναν συγκεκριμένο
εξελικτικό σκοπό: βοηθά τους ανθρώπους να σχηματίσουν συνδέσεις και να οικοδομήσουν κοινότητες. Αυτό
εξηγεί πόσο διαδεδομένη είναι σε όλους τους πολιτισμούς, φέρνοντας τους ανθρώπους πιο κοντά και
ενισχύοντας τις προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις.

 


Τα επιχειρηματικά δώρα & εταιρικά ημερολόγια είναι ένας έμπρακτος τρόπος αναγνώρισης της προσφοράς
του παραλήπτη στη συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα, ώστε να επιτευχθεί η ενδυνάμωση των
σχέσεων, ενώ η αποστολή τους έχει πλέον καθιερωθεί ως μία παραδοσιακή απόδειξη καλών σχέσεων.
Οι αποδέκτες των επιχειρηματικών δώρων μπορούν να κατηγοροποιηθούν στις ακόλουθες ομάδες:
1. Εργαζόμενοι
“Our people are the greatest asset”: το ανθρώπινο δυναμικό μίας εταιρίας αποτελεί τον καθοριστικό
παράγοντα της επιχειρηματικής δραστηριότητας και είναι συνυφασμένο με την εταιρική εξέλιξη και την
επίτευξη του εκάστοτε στρατηγικού στόχου. Είναι αυτοί που συνεισφέρουν την απαραίτητη εργασία ώστε να
είναι εφικτή η βιωσιμότητά της. Είναι πολύ λογικό, εκ μέρους της επιχείρησης, ένα μέρος της ανταμοιβής
όλης αυτής της προσπάθειας που καταβάλλουν να εσωκλείεται σε ένα δώρο.
2. Προμηθευτές-Συνεργάτες
Ένα άλλο σημαντικό και συνεκτικό κομμάτι στον κύκλο εργασιών κάθε εταιρίας είναι και αυτό των
συνεργατών / προμηθευτών της. Αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας, ένα
δώρο αποτελεί ένδειξη ουσιαστικής αναγνώρισης της καλής συνεργασίας.
3. Πελάτες
Το τρίτο, και τελευταίο, κομμάτι που διαμορφώνει και ολοκληρώνει την αλυσίδα της επιχειρηματικής
δραστηριότητας, είναι οι πελάτες της.
Εδώ, το εταιρικό δώρο δεν λαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τη μορφή αναγνώρισης μιας καλής συνεργασίας,
αλλά πολλές φορές είναι και ένας σοβαρός τρόπος ενίσχυσης των υφιστάμενων σχέσεων και, ίσως,
γνωριμίας με νέους ή δυνητικούς πελάτες.
Η χειρονομία, πάντα, μετράει!
Η σωστή επιλογή του επιχειρηματικού δώρου που θα σας εκπροσωπήσει στην αγορά είναι εξαιρετικής
σημασίας για κάθε εταιρία και προσδιορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι θα πρέπει να
αξιολογηθούν και να εξεταστούν κατά προτεραιότητα, ώστε να προσδώσουμε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά
που επιθυμούμε στο εταιρικό μας δώρο.

Έχοντας το αποδεδειγμένο know-how και expertise, επιτρέψτε μας να τους προσδιορίσουμε και να
συμβάλλουμε στη σωστή και πετυχημένη λήψη αποφάσεων που αφορούν τα εταιρικά σας δώρα.
Επιλέξτε το κατάλληλο δώρο.
Ανάλογα με το είδος της συνεργασίας που έχει μία εταιρία, θα πρέπει να μπορεί να επιλέξει και το αντίστοιχο
δώρο, το οποίο τις περισσότερες φορές εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από το είδος της σχέσης που έχει
αναπτύξει με τον παραλήπτη. Είναι προφανές πως η δυνατότητα ουσιαστικών και διαφορετικών επιλογών
στα επιχειρηματικά δώρα, ανάλογα με την επιθυμία, την πρωτοτυπία, την επικαιρότητα, το κύρος και την
οικονομική δυνατότητα, θα επιτρέψουν την ορθή επιλογή που θα σας εκπροσωπήσει επάξια.
Αξία & κόστος.
Η αξία ενός δώρου για τον παραλήπτη δεν είναι αποκλειστικά συνδεδεμένη με τη χρηματική του αξία.
Υπάρχουν καινοτόμα και πρωτότυπα δώρα, τα οποία είναι περισσότερο αρεστά στους ίδιους και είναι
καθοριστικής σημασίας η επιλογή του σωστού συνεργάτη, ο οποίος θα διαθέτει την ποικιλία, το εύρος και
την καινοτομία, ώστε τα επιχειρηματικά δώρα να επιλεγούν σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Χρησιμότητα.
Η χρησιμότητα ενός δώρου είναι ένας παράγοντας που θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη. Ένα χρήσιμο
αντικείμενο, το οποίο θα αποσταλεί και θα χρησιμοποιηθεί αρκετά συχνά, συμβάλλει στην υπενθύμιση της
παρουσίας μας στην αγορά, με αποτέλεσμα την άμεση σύνδεση στο μυαλό του παραλήπτη των υπηρεσιών-
αγαθών που προσφέρουμε με τις ενδεχόμενες ανάγκες του.

Συναισθηματική αξία.
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η αξιολόγηση ενός δώρου από τον παραλήπτη δεν καθορίζεται αποκλειστικά και
μόνο από τη χρηματική του αξία. Η συναισθηματική αξία που του προσδίδεται είναι καταλυτικής σημασίας
και, ίσως, είναι αυτή που θα καθορίσει και θα κατατάξει το επιχειρηματικό δώρο επί συνόλου.
Αξιοπιστία του συνεργάτη.
Αναμφισβήτητα, είναι κρίσιμη η επιλογή του σωστού συνεργάτη, ο οποίος θα επιλεγεί για την αγορά και
αποστολή των επιχειρηματικών σας δώρων. Η εξαιρετική γνώση του αντικειμένου, η αξιοπιστία του, η φήμη
στην αγορά, η καινοτομία, οι συνεργασίες με αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού, η βιωσιμότητά του,
οι δράσεις ΕΚΕ, το client service & after sales service, είναι οι παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν πολύ
σοβαρά υπόψη για την ορθή επιλογή του.
Φέτος, ας “ξοδέψουμε” ουσιαστικά, εκτιμώντας την πραγματική αξία του δώρου ως μια συμβολική κίνηση.
Μη διστάσετε να “ξοδέψετε” συναισθήματα, δημιουργία, φαντασία και έμπνευση! Και εμείς, στη
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ, έχουμε κάθε λύση για κάθε ανάγκη και κάθε επιθυμία σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας,

Athens Office: +30 210 2409000
Thessaloniki Office: +30 2310 215639
Email: [email protected]