Εκδήλωση σχετικά με την ηλεκτροδότηση πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά

2023/12/13 at 4:42 ΜΜ 13/12/2023 newsroomΜε μεγάλη επιτυχία και σημαντική προσέλευση πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς η ημερίδα με θέμα
«Ηλεκτροδότηση Πλοίων στο Λιμάνι του Πειραιά – Προοπτικές και Προκλήσεις».
Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας ενεργειακής μετάβασης των
υποδομών του λιμένα Πειραιά και προσαρμογής των λιμενικών λειτουργιών του στις
επιταγές της Πράσινης Συμφωνίας και της Δέσμης Μέτρων της Ε.Ε. «Fit for 55». Η Ο.Λ.Π.
Α.Ε., μέσω δυο συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων, CIPORT και EALING, έχει ήδη
προχωρήσει σε σχετικές δράσεις, έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο των τεχνικών μελετών
για 5 θέσεις ηλεκτροδότησης πλοίων στην ακτοπλοΐα και 4 θέσεις ηλεκτροδότησης πλοίων
στην κρουαζιέρα, και δρομολογεί την κατασκευή των εν λόγω έργων.
Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., κ.
Παναγιώτης Τσώνης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση από την ΟΛΠ Α.Ε., μέσα στο
2023, του έργου EALING που αφορά στη στην εκπόνηση των οριστικών τεχνικών,
περιβαλλοντικών και χρηματοοικονομικών μελετών για 5 θέσεις ηλεκτροδότησης πλοίων
ακτοπλοΐας στις Ακτές Ποσειδώνος, Αγίου Διονυσίου, Ηετιώνεια, Περικλέους, συνολικής
ισχύος 13.5 MVA, καθώς και στο έργο CIPORT που επικεντρώνεται στην εκπόνηση των
απαιτούμενων μελετών για 4 θέσεις ηλεκτροδότησης πλοίων κρουαζιέρας στην Ακτή
Θεμιστοκλέους.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, απόλυτα ευθυγραμμισμένος με τους στόχους της
Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ και το πακέτο Fit-for-55, έχει καταρτίσει τον οδικό του χάρτη
για τη μείωση εκπομπών άνθρακα έως το 2030. Η μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 είναι
ένας φιλόδοξος στόχος για την ΕΕ και χρειάζεται όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να
τον πετύχουμε. Δεσμευόμαστε να βελτιστοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό τις δικές μας
δραστηριότητες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας και να αναζητούμε διαρκώς τρόπους
για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα που προκύπτουν από τις δικές μας δραστηριότητες,
ενώ την ίδια στιγμή υποστηρίζουμε τα πλοία στις προσπάθειές τους για μείωση εκπομπών
άνθρακα.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Χρήστος
Στυλιανίδης, ο οποίος σημείωσε ότι η Ελλάδα επανάκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στο
πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας, και στάθηκε στις συγκεκριμένες και αυστηρές
υποχρεώσεις ηλεκτροδότησης για τα λιμάνια που δημιουργούνται από το 2030 γεγονός
που, όπως είπε, μας επιβάλλει να «τρέξουμε» για τις σχετικές υποδομές. Σημείωσε ακόμα
ότι η ηλεκτροδότηση θα παίξει σημαντικό λόγο τόσο για την «πράσινη» μετάβαση, όσο και
για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών λιμανιών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
Τον πρώτο κύκλο ομιλητών έκλεισε η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, κα Βασιλική (Βίκυ) Λοΐζου, η οποία ανέφερε ότι ο ρόλος του
λιμανιού του Πειραιά είναι σημαντικός σε πολλούς τομείς όπως ο τουρισμός, το εμπόριο

και οι ξένες επενδύσεις, και πρόσθεσε ότι το λιμάνι του Πειραιά συγκαταλέγεται ανάμεσα
στα

καλύτερα της Ευρώπης και συνεχώς αναβαθμίζεται στη σχετική κατάταξη. Σημείωσε ακόμα
ότι το ΥΠΑΝ θα στηρίξει κάθε προσπάθεια αναβάθμισης του λιμανιού του Πειραιά, αλλά
και κάθε άλλου λιμανιού της χώρας, ενώ σημείωσε ότι το ενδιαφέρον για το λιμάνι του
Πειραιά από το εξωτερικό είναι μεγάλο και συνεχώς αναβαθμίζεται.
Η Ημερίδα επικεντρώθηκε στην παρουσίαση πρωτοβουλιών ανάπτυξης συστημάτων
ηλεκτροδότησης πλοίων στους λιμένες και στην ανταλλαγή απόψεων προκειμένου να
διαμορφωθούν βιώσιμα λειτουργικά, ρυθμιστικά / κανονιστικά και χρηματοοικονομικά
μοντέλα.

Σχετικά με την ΟΛΠ Α.Ε.
Η ΟΛΠ Α.Ε., εισηγμένη Εταιρεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαχειρίζεται και λειτουργεί τον Λιμένα
Πειραιά το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας και ενός από τα πιο ολοκληρωμένα λιμάνια στην Ευρώπη
από πλευράς λιμενικών υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες στο Λιμάνι του Πειραιά περιλαμβάνουν την
κρουαζιέρα, τη μεταφορά επιβατών, τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων και αυτοκινήτων, τη
ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, τα logistics και υπηρεσίες ελεύθερης ζώνης. Κύριος μέτοχος της ΟΛΠ
Α.Ε. με ποσοστό 67% είναι η COSCO Shipping, μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες του
κόσμου.
Την τελευταία δεκαετία η ΟΛΠ Α.Ε. σημειώνει αδιάληπτη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και
με στοχευμένη χρήση των νέων τεχνολογιών και των εργαλείων ψηφιοποίησης, σε όλο το φάσμα
των λιμενικών της δραστηριοτήτων, συνεισφέροντας σε μεγάλο βαθμό στην οικονομία της χώρας και
κυρίως ανταποδίδοντας σημαντικά οφέλη στην ελληνική κοινωνία.
Η ΟΛΠ Α.Ε. ανήκει στο δίκτυο “ECO PORTS”, κατέχει πιστοποιήσεις κατά ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 50001:2018, βρίσκεται στη λίστα ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών και
συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο βιώσιμες εταιρείες της Ελλάδας το 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: https://olp.gr

 

Event on Ship Electrification at the Port of Piraeus

13 December 2023. A conference on ship electrification was held at the Port of Piraeus with
great success and significant attendance. The conference, titled “Ship Electrification at the
Port of Piraeus – Prospects and Challenges,” took place at the conference hall of the
Piraeus Port Authority.
The conference was part of the efforts towards the energy transition of the Piraeus port
infrastructure and the adaptation of its port operations to the requirements set forth by the
Green Deal and the EU’s “Fit for 55” package. The Piraeus Port Authority, through two EU co-
funded projects, CIPORT and EALING, has already taken relevant actions by completing all
technical studies for five ship electrification positions in coastal shipping and four ship
electrification positions in the cruise sector. Currently, the construction of these projects is
underway.
The conference commenced with an opening speech by Mr. Panagiotis Tsonis, the Deputy
CEO of PPA S.A., who highlighted the completion of the EALING project by PPAS.A. in 2023,
which involves the development of final technical, environmental, and financial studies for 5
ship electrification positions along the coasts of Poseidon, Agios Dionysios, Hetionia, and
Perikleous, with a total capacity of 13.5 MVA. He also mentioned the CIPORT project, which
focuses on the necessary studies for 4 cruise ship electrification positions along the
Themistocles coast.
Piraeus Port Authority has set up a Decarbonization Roadmap until 2030 aligned with the
goals of EU Green Deal and the Fit-for-55 package. Reducing Greenhouse Gas emissions by
at least 55% by 2030 compared with 1990 levels is an ambitious goal for EU and we must all
join forces to achieve it. We are committed to greening our own operations within their own
remit and seeking ways to reduce our own emissions, while supporting vessels to their
efforts towards decarbonization.
The following remarks were made by the Minister of Maritime Affairs and Insular Policy,
Mr. Christos Stylianidis, who noted that Greece has regained its first place worldwide within
the International Maritime Organization. He emphasized the specific and strict obligations
for electrification of ports starting from 2030, which, as he said, compels us to “run” for the
relevant infrastructure. He also highlighted that electrification will play a significant role
both in the “green” transition and in the competitiveness of Greek ports at the European
and global level.
The first round of speakers was concluded by the Secretary General for Private Investments
of the Ministry of Development, Ms. Vasiliki (Vicky) Loizou, who mentioned that the role of
the Port of Piraeus is significant in various sectors such as tourism, commerce, and foreign
investments. She added that the Port of Piraeus is among the best in Europe and constantly
improving in the relevant rankings. She further noted that the Ministry of Development will
support any effort to upgrade the Port of Piraeus, as well as any other port in the country,
and highlighted the great interest in the Port of Piraeus from abroad, which is continuously
growing.

The conference focused on presenting initiatives for the development of ship electrification
systems in ports and facilitating the exchange of ideas to shape sustainable operational,
regulatory, and financial models.

About PPA S.A.
Piraeus Port Authority SA is an Athens Stock Exchange listed Company engaged in the management
and operation of Piraeus port, Greece’s largest port and one of the largest integrated harbours in
Europe, providing a complete range of services. Some of the Company’s activities involve cruise,
coastal (ferry/passenger), container and car terminal services, as well as general cargo, ship repair,
logistic and free zone services. The main shareholder of Piraeus Port Authority S.A., with a stake of 67
percent, is COSCO SHIPPING, one of the largest maritime companies in the world.
Over the last decade the Company has experienced a remarkable growth in all port activities, which is
still underway, largely contributing to the country’s economy, while driven by green development and
increased digitalization, alongside a people-first approach and a spirit of giving back to the society.
PPA is a member of “ECO PORTS”, holds ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018
Certifications, is included in the Athens Stock Exchange ESG index and is one of the “Most Sustainable
Companies in Greece 2022”.
For more information please visit: https://olp.gr