Δεύτερη έκδοση του βιβλίου Παυλόπουλου

2024/02/26 at 8:32 ΜΜ 26/02/2024 newsroom

Δεύτερη, συμπληρωμένη και επαυξημένη, έκδοση (εκδ. Ευρασία, σελ. 273) του συγγράμματος «Τα Συνταγματικά Θεμέλια του Νεότερου Ελληνικού Κράτους», την οποία συνθέτουν τα εξής επτά κεφάλαια: I. H «εκκόλαψη» των συνταγματικών θεμελίων του Νεότερου Ελληνικού Κράτους: Από την «Νέαν Πολιτικήν Διοίκησιν» του Ρήγα Βελεστινλή έως τα «Τοπικά Πολιτεύματα», του 1821. II. Τα «Προσωρινά Συντάγματα». III. To Σύνταγμα της Τροιζήνας του 1827: Το οριστικό «Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος». IV. Η «αδύνατη» εφαρμογή του «Πολιτικού Συντάγματος της Ελλάδος». V. Η θεσμική «μαρτυρία» του Συντάγματος για την συμπόρευση Πολιτείας και Εκκλησίας στους Αγώνες του Έθνους.VI. Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η θεμελίωση του Νεότερου Ελληνικού Κράτους. VII. Κολοκοτρώνης και Καποδίστριας. Ακολουθούν τα εξής δύο Παραρτήματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Οι απαρχές της Γενικής Πολιτειολογίας στην Ελλάδα: Η συνεισφορά του Ιωάννη Κοκκώνη στο έργο του «Περί Πολιτειών» (1828-1829)”. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : Τα Συντάγματα της Ελλάδος (Επιλογή).