Αθήνα: «Ως Εδώ! Είμαστε δίπλα σου!»

2024/03/29 at 5:50 ΜΜ 29/03/2024 newsroom

Πρόγραμμα δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο του Δήμου Αθηναίων

 

Ξεκινάει άμεσα η υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στον κόσμο εργασίας του Δήμου Αθηναίων που εγκρίθηκε ομόφωνα κατά τη 10η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η έγκριση του Προγράμματος συνοδεύτηκε από την ισχυρή δέσμευση για επίδειξη μηδενικής ανοχής, σε περιστατικά βίας και παρενόχλησης, στους χώρους του Δήμου και για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος απαλλαγμένου από τέτοια φαινόμενα τόσο για τους/τις εργαζόμενους/ες όσο και για τους πολίτες.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισότητας, Μαρία Στρατηγάκη, δήλωσε κατά την εισήγησή της: «Η αντιμετώπιση σεξουαλικής παρενόχλησης δεν είναι αντικείμενο ενός μόνο τμήματος το οποίο φυσικά θα βγει μπροστά αλλά είναι θέμα όλων όσοι εργάζονται στον Δήμο Αθηναίων, αιρετών και υπηρεσιακών. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη σεξουαλική παρενόχληση και να γίνουμε ένας Δήμος, ο οποίος θα είναι ένα πρότυπο στην πολιτική αυτή.»

Το Πρόγραμμα Δράσης που εμπλέκει το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και των Νομικών του Προσώπων (ΟΠΑΝΔΑ, ΚΥΑΔΑ, ΕΑΤΑ, ΔΑΕΜ, ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ), απευθύνεται τόσο σε εργαζόμενους/ες όσο και σε πολίτες και περιλαμβάνει μία σειρά δράσεων. Συγκεκριμένα:

 

  • ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η βία και η παρενόχληση, και ιδιαίτερα η σεξουαλική παρενόχληση, στον χώρο εργασίας αποτελούν μια πραγματικότητα με σοβαρό αντίκτυπο σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Παραβιάζουν τα δικαιώματα και την προσωπικότητα του θιγόμενου ατόμου, διαταράσσουν το περιβάλλον εργασίας, προκαλούν προβλήματα υγείας (κυρίως ψυχικής) και μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της απόδοσης και της παραγωγικότητας.

Το κεντρικό σύνθημα το «Ως Εδώ! Είμαστε δίπλα σου!» θα βρίσκεται σε όλους τους χώρους του Δήμου (εργασίας, αναψυχής/ άθλησης, παροχής υπηρεσιών), ώστε κάθε εργαζόμενος/η και κάθε πολίτης να ενημερώνεται για την πρωτοβουλία του Δήμου και να παροτρύνεται να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες, εφόσον υφίσταται σεξουαλική παρενόχληση ή είναι μάρτυρας περιστατικού.

Η εκστρατεία θα περιλαμβάνει αφίσες, φυλλάδια, microsite, κοινωνικά δίκτυα και θα αξιοποιηθεί κάθε πρόσφορο μέσο ώστε το μήνυμα να φτάσει παντού.

 

  • ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα Δράσης προβλέπει την επέκταση και διεύρυνση των ενεργειών επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού του Δήμου. Με στόχο την κατανόηση και την αντιμετώπιση του φαινομένου, θα υλοποιηθεί μία σειρά επιμορφωτικών συναντήσεων/ εργαστηρίων με εργαζόμενους/ες από το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και με τους/τις αιρετούς/ες.

Τέλος, το Πρόγραμμα Δράσης περιλαμβάνει και τη διαδικασία καταγγελίας και πειθαρχικής δίωξης στις περιπτώσεις περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης. Ορίζεται το Κέντρο Καταπολέμησης της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων του Δήμου Αθηναίων ως το σημείο αναφοράς όπου κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να απευθυνθεί προκειμένου να υποστηριχτεί. Στις περιπτώσεις που το θιγόμενο άτομο αποφασίσει να προχωρήσει στην καταγγελία, ορίζεται το γραφείο του Δημάρχου ως το σημείο υποδοχής και διαχείρισης των περιστατικών στη βάση όσων προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο.

Το Πρόγραμμα Δράσης θα αξιολογείται κατά την υλοποίηση και, εφόσον απαιτείται, θα βελτιώνεται και θα εμπλουτίζεται ώστε να εξασφαλισθεί η δημιουργία ενός περιβάλλοντος ελεύθερου από βίαιες και παρενοχλητικές συμπεριφορές.