ΕΑΠ: Στη Βουλή πήγε η Θρασκιά το θέμα των πτυχίων

2024/03/19 at 1:13 ΜΜ 19/03/2024 newsroomΜε πρωτοβουλία της Ράνιας Θρασκιά, βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης και Αναπληρώτριας Τομεάρχη Παιδείας, κατατέθηκε στη Βουλή ερώτηση σχετικά με την αποκατάσταση της αδικίας εις βάρος των πτυχιούχων των Προγραμμάτων Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό και στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Την ερώτηση συνυπογράφουν 18 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Σε συνέχεια των πολυετών διεκδικήσεων για την αναγνώριση των πτυχίων τους και την αποκατάσταση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους, οι εν λόγω απόφοιτοι προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, καθώς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, «οι σπουδές τους στο ΕΑΠ τους έχουν οδηγήσει σε επαγγελματικό αδιέξοδο, αφού δεν μπορούν να μετάσχουν σε Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, δεν μπορούν να εργαστούν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα».

Με δεδομένο ότι οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 66/2009 (ΦΕΚ 89 Α/11.06.2009) προβλέπουν την επαγγελματική κατοχύρωση των εν λόγω πτυχιούχων, ότι δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα για τα δίκαια αιτήματά τους και ότι η μη αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος πλήττει το κύρος και την απήχηση του ΕΑΠ, ερωτάται ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ποιοι είναι οι λόγοι που δεν ενεργοποιούνται οι προβλέψεις του εν θέματι Προεδρικού Διατάγματος και σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την άμεση επίλυση του προβλήματος.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την αποκατάσταση της αδικίας εις βάρος των πτυχιούχων των Προγραμμάτων Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό και στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό του ΕΑΠ»

Σε συνέχεια των πολυετών διεκδικήσεων για την αναγνώριση των πτυχίων τους και την αποκατάσταση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους, απόφοιτοι των Προγραμμάτων «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» (ΕΛΠ) και «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» (ΕΠΟ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) προσέφυγαν πριν λίγους μήνες στη Δικαιοσύνη. Με τις αγωγές τους τόσο κατά του ΕΑΠ όσο και κατά του Ελληνικού Δημοσίου, καταλογίζουν αφενός αδράνεια στο ΕΑΠ ως προς το «να ληφθούν τα δέοντα κανονιστικά μέτρα προς ενεργοποίηση των απονεμόμενων στο π.δ. 66/2009 επαγγελματικών τους δικαιωμάτων» αφετέρου παράλειψη από πλευράς του Δημοσίου «να απονείμει κωδικό κλάδου εκπαίδευσης […] να εντάξει το πτυχίο τους στο προσοντολόγιο και στο να προβεί σε λήψη των απαιτούμενων μέτρων» ώστε να αποκατασταθεί η αδικία εις βάρος τους, καθώς στερούνται εδώ και χρόνια του δικαιώματός τους να ασχοληθούν επαγγελματικά με αυτό που σπούδασαν.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, «οι σπουδές τους στο ΕΑΠ τους έχουν οδηγήσει σε επαγγελματικό αδιέξοδο, αφού δεν μπορούν να μετάσχουν σε Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, δεν μπορούν να εργαστούν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα».

Επειδή οι εν λόγω πτυχιούχοι ζητούν «να λάβει χώρα πλήρης ένταξή τους στην επαγγελματική ζωή του τόπου που αποτελεί ευθύνη του ίδιου του Πανεπιστημίου που διαφήμιζε από τα πρώτα έτη λειτουργίας των 2 Προγραμμάτων ‘Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό’ και ‘Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό’ την ισοτιμία των απονεμόμενων από αυτά πτυχίων προς αυτά που απονέμονται από τα ΑΕΙ, εξ απόψεως επαγγελματικής κατοχύρωσης και πρόσβασης στην αγορά εργασίας».

Επειδή τα άρθρα 1 και 2 του Προεδρικού Διατάγματος 66/2009 (ΦΕΚ 89 Α/11.06.2009) προβλέπουν την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Προγραμμάτων Σπουδών ΕΛΠ και ΕΠΟ αντίστοιχα.

Επειδή τον Ιούλιο του 2019 οι μακροχρόνιοι αγώνες των εν λόγω αποφοίτων φάνηκε πως θα αποδώσουν καρπούς, καθώς η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου προχώρησε στην απόφαση για την κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Ειδικότερα, είχε αποφασιστεί για το Πρόγραμμα ΕΠΟ η ένταξη των αποφοίτων στον κωδικό ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών ενώ για το Πρόγραμμα ΕΛΠ σε νέο κωδικό ΠΕ με ονομασία «Ελληνικές Πολιτισμικές Σπουδές», αλλά και η δυνατότητα για αμφότερους απόκτησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Έκτοτε τίποτε δεν υλοποιήθηκε.

Επειδή εκκρεμούν πλέον στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 5 αγωγές κατά του ΕΑΠ και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς για τους συνολικώς 160 ενάγοντες η προσφυγή στην Δικαιοσύνη ήταν, όπως επισημαίνουν, μονόδρομος.

Επειδή η μη επίλυση αυτού του ζητήματος πλήττει το κύρος και την απήχηση του ΕΑΠ, τη στιγμή που πολλάκις έχετε αναφερθεί στον «εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση» του ΕΑΠ και κατά τη συζήτηση του πρόσφατα ψηφισθέντα νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Επειδή δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα για τα δίκαια αιτήματα των εν λόγω πτυχιούχων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν ενεργοποιούνται οι προβλέψεις του Προεδρικού Διατάγματος 66/2009 (ΦΕΚ 89 Α/11.06.2009);
Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την αποκατάσταση της αδικίας και τη συνακόλουθη αναγνώριση των πτυχίων και αποκατάσταση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του ΕΑΠ από τα ως άνω αναφερόμενα Προγράμματα Σπουδών;

Ράνια Θρασκιά
Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία
Αναπληρώτρια Τομεάρχης Παιδείας