ΟΛΠ Α.Ε.: Με επιτυχία η μεταφορά ηλεκτρικών λεωφορείων μέσω του Λιμένος Πειραιώς

2024/03/06 at 4:45 ΜΜ 06/03/2024 newsroom 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η μεταφορά των 140 Yutong ηλεκτρικών
λεωφορείων, τα οποία αφίχθησαν στον Λιμένα Πειραιά και εκφορτώθηκαν στον τερματικό
σταθμό αυτοκινήτων, προκειμένου να διατεθούν άμεσα στις αστικές συγκοινωνίες της
Αττικής.
Ειδικότερα, το εξειδικευμένο προσωπικό της ΟΛΠ Α.Ε. πραγματοποίησε την εκφόρτωση των
λεωφορείων από το πλοίο μεταφοράς οχημάτων στον προβλήτα του σταθμού αυτοκινήτων
και τη μεταφορά τους στη συνέχεια στους προβλεπόμενους χώρους υποδοχής.
Ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. κος Yu Zenggang εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υψηλή
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον Λιμένα Πειραιώς, αναφέροντας
χαρακτηριστικά τα εξής: «Στην ΟΛΠ Α.Ε. είμαστε περήφανοι και απολύτως ικανοποιημένοι
για το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται, αλλά και των εγκαταστάσεων μας που
έχουν μετατρέψει το λιμάνι του Πειραιά σε έναν σημαντικό διαμετακομιστικό κόμβο
οχημάτων, προϊόντων και επιβατών. Ειδικά στην προκειμένη περίπτωση χαιρόμαστε που με
χρήση των υποδομών μας μεταφέρονται οχήματα που θα διευκολύνουν τη ζωή των
συμπολιτών μας και ταυτόχρονα θα συμβάλλουν στους εθνικούς μας στόχους που αφορούν
στην προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής.

Η ΟΛΠ Α.Ε., εισηγμένη εταιρεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαχειρίζεται και λειτουργεί τον Λιμένα
Πειραιά το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας και ενός από τα πιο ολοκληρωμένα λιμάνια στην Ευρώπη
από πλευράς λιμενικών υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες στο Λιμάνι του Πειραιά περιλαμβάνουν την
κρουαζιέρα, τη μεταφορά επιβατών, τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων και αυτοκινήτων, τη
ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, τα logistics και υπηρεσίες ελεύθερης ζώνης. Κύριος μέτοχος της ΟΛΠ
Α.Ε. με ποσοστό 67% είναι η COSCO Shipping, μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες του
κόσμου.
Την τελευταία δεκαετία η ΟΛΠ Α.Ε. σημειώνει αδιάληπτη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και
με στοχευμένη χρήση των νέων τεχνολογιών και των εργαλείων ψηφιοποίησης, σε όλο το φάσμα
των λιμενικών της δραστηριοτήτων, συνεισφέροντας σε μεγάλο βαθμό στην οικονομία της χώρας και
κυρίως ανταποδίδοντας σημαντικά οφέλη στην ελληνική κοινωνία.
Η ΟΛΠ Α.Ε. ανήκει στο δίκτυο “ECO PORTS”, κατέχει πιστοποιήσεις κατά ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 50001:2018, βρίσκεται στη λίστα ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών και
συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο βιώσιμες εταιρείες της Ελλάδας το 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: https://olp.gr

PRESS RELEASE

PPA S.A.: Successful transportation of the electric busses through the Port of Piraeus
06 March 2024. A total of 140 Yutong electric busses were successfully transported,
reaching the Port of Piraeus and efficiently unloaded at the car terminal station for
immediate integration into Attica’s urban transport network. PPA’s specialized personnel
orchestrated the seamless unloading process of the busses from the car vessel at the car
terminal pier ensuring swift transfer to their designated reception areas.
Specifically, the Chairman of PPA S.A. Mr. Yu Zenggang, expressed full satisfaction with the
exceptional quality of services provided at the Port of Piraeus, stating that “At PPA S.A. we
are proud of the level of services offered, along with the excellent infrastructure and
facilities that have transformed the Port of Piraeus into a significant transshipment hub for
vehicles, goods, and passengers. In this particular transportation endeavor, we are pleased
that the busses transported through our facilities will positively impact citizen’s lives, while
contributing to the national environmental protection objectives and addressing the
challenges posed by climate change.

About PPA S.A.
Piraeus Port Authority SA is an Athens Stock Exchange listed company engaged in the management
and operation of Piraeus port, Greece’s largest port and one of the largest integrated harbours in
Europe, providing a complete range of services. Some of the company’s activities involve cruise,
coastal (ferry/passenger), container and car terminal services, as well as general cargo, ship repair,
logistic and free zone services. The main shareholder of Piraeus Port Authority S.A., with a stake of 67
percent, is COSCO SHIPPING, one of the largest maritime companies in the world.
Over the last decade the company has experienced a remarkable growth in all port activities, which is
still underway, largely contributing to the country’s economy, while driven by green development and
increased digitalization, alongside a people-first approach and a spirit of giving back to the society.
PPA is a member of “ECO PORTS”, holds ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018
Certifications, is included in the Athens Stock Exchange ESG index and is one of the “Most Sustainable
Companies in Greece 2022”.
For more information please visit: https://olp.gr