Τέμπη: τι ζητάει το ΠΑΣΟΚ από την Εξεταστική

2024/03/04 at 12:24 ΜΜ 04/03/2024 newsroomΑίτημα Βουλευτών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προς τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ

τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής «για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και όλων των πτυχών που σχετίζονται με αυτό», κ. Δημ. Μαρκόπουλο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ειδική Γραμματεία του Προέδρου της Βουλής

Σύμφωνα με το υπ´αρ. 48/22.2.24 έγγραφο του Εφέτη Ανακριτή κ. Σ.Μπακαϊμη το οποίο απευθύνεται προς εσάς, σε εκτέλεση του υπ´αριθμ 22/22.2.24 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας χορηγήθηκε και διαβιβάσθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής αποδεικτικό υλικό της ανάκρισης που διεξάγεται από τον Εφέτη Ανακριτή.

Με έγγραφό σας την 29/2/24 μας ενημερώσατε ότι μπορούμε να αναγνώσουμε το υλικό που διαβιβάσθηκε στην Ειδική Γραμματεία του Προέδρου της Βουλής

Το διαβιβασθέν αποδεικτικό υλικό, συνιστά τμήμα μόνο της μέχρι σήμερα διενεργηθείσας ανάκρισης, από το οποίο απουσιάζουν στοιχεία κρίσιμα για το έργο της Εξεταστικής Επιτροπής, δηλαδή την διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών. Η Εξεταστική Επιτροπή ζήτησε το συνολικό συλλεχθέν μέχρι σήμερα αποδεικτικό υλικό της ανάκρισης, καθότι απαραίτητο προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαμόρφωση αξιόπιστου πορίσματος στο οποίο θα έχουν συνεκτιμηθεί και συμπεριληφθεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία.

Η πάνδημη απαίτηση για την αποκάλυψη της αλήθειας και την τιμωρία των υπευθύνων για το έγκλημα των Τεμπών καθιστά επιβεβλημένη την διαβίβαση στη Εξεταστική Επιτροπή, η οποία διερευνά παραλλήλως με την Ελληνική δικαιοσύνη τις συνθήκες του εγκλήματος, κάθε αποδεικτικού στοιχείου προκειμένου η Επιτροπή να ολοκληρώσει το έργο της χωρίς εμπόδια και προσκόμματα, τα οποία θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως προσπάθεια δυσχέρανσης του έργου της.

Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε να απευθυνθείτε άμεσα προς το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας ζητώντας να αποφασίσει την χορήγηση και διαβίβαση στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής του συνόλου της μέχρι σήμερα σχηματισθείσας δικογραφίας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής.

Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής

για την διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών

και όλων των πτυχών που σχετίζονται με αυτό.

Αποστολάκη Μιλένα

Νικητιάδης Γιώργος

Πάνας Απόστολος