Υπουργείο Εσωτερικών: τι διαψεύδει ο Γραμματέας

2024/03/05 at 1:19 ΜΜ 05/03/2024 newsroom«Με αφορμή ανακριβείς δηλώσεις στελεχών της αντιπολίτευσης και μερίδας του
Τύπου ότι δήθεν το Υπουργείο Εσωτερικών απενεργοποίησε την ηλεκτρονική
διεύθυνση της πλατφόρμας epistoliki.ypes.gov.gr επισημαίνεται κατηγορηματικά
ότι ουδέποτε συνέβη κάτι τέτοιο. Αυτό τονίζει ο Γραμματέας του ΥΠΕΣ Αθ. Μπαλέρμπας και προσθέτει:

Οι αναφορές περί μη ασφαλούς λειτουργίας – και όχι περί απενεργοποίησης, όπως
λανθασμένα ανέφερε μία μικρή μερίδα του Τύπου – αφορούσαν στην ηλεκτρονική
διεύθυνση apodimoi.gov.gr, η λειτουργία της οποίας τερματίστηκε – και συνεπώς
σταμάτησε να διαθέτει και το σχετικό πιστοποιητικό ασφαλείας – στις 28 Ιουλίου
2023, την ημέρα δημοσίευσης του νόμου 5044/2023 με τον οποίο ήρθησαν όλοι οι
περιορισμοί για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων
εξωτερικού.
Την αμέσως επόμενη ημέρα, στις 29 Ιουλίου 2023, τέθηκε σε λειτουργία η
ιστοσελίδα apodimoi.ypes.gov.gr στην οποία θα φιλοξενούνταν η πλατφόρμα για
την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού, χωρίς
κανέναν περιορισμό.
Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Φεβρουαρίου 2024 ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα της
επιστολικής ψήφου, υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση epistoliki.ypes.gov.gr, η οποία
έκτοτε λειτουργεί αδιαλείπτως και χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, έχοντας
καταγράψει έως την Τρίτη 5 Μαρτίου πάνω από 23.000 εγγραφές Ελλήνων
εκλογέων από 94 διαφορετικές χώρες.».