ΕΒΕΠ: Οι ΜμΕ στην ΕΕ επιμένουν στην αρχή «Σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα και δράσε σε μεγάλη»

2024/04/19 at 11:36 ΠΜ 19/04/2024 newsroomΣτις Βρυξέλλες, οι ευρωπαϊκές οργανώσεις των ΜμΕ τάσσονται στο κάλεσμα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων να εφαρμόσουν την αρχή «σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα» κατά τον σχεδιασμό της πολιτικής. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Η έκθεση του Enrico Letta για την Ενιαία Αγορά εξετάζει πιεστικά σημεία με συγκεκριμένο οδικό χάρτη για να διασφαλιστεί η κυριαρχία της Ευρώπης και ο ρόλος των ΜμΕ σε αυτήν. Οι δυσλειτουργικές εξαρτήσεις, η κρίση του παρελθόντος και τα ρυθμιστικά βάρη προκαλούν την ανθεκτικότητα των ΜμΕ.

Όμως χρειαζόμαστε μια ισχυρή πολιτική δέσμευση και δράση από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για να σκεφτούμε πρώτα σε μικρή κλίμακα και να ενεργήσουμε ανάλογα. Όπως επισημαίνεται στην έκθεσή η αποτυχία οποιουδήποτε να παίξει σωστά τον ρόλο του, ουσιαστικά ισοδυναμεί με αποτυχία ολόκληρης της αλυσίδας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χαιρετίζεται η προσέγγιση για τη διασφάλιση της ασφάλειας δικαίου και της προβλεψιμότητας του ρυθμιστικού πλαισίου. Οι ΜμΕ είναι ευέλικτες, γρήγορες και οδηγούν τη μετάβαση όταν όμως τους παρέχονται τα κατάλληλα εργαλεία και περιβάλλον για να παίξουν τον ρόλο τους. Η έκθεση Letta  επισημαίνει τους βασικούς στόχους για τη βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, με σημαντικότερο τη μείωση του ρυθμιστικού φόρτου.

Η προτεινόμενη εκτίμηση δυναμικού αντίκτυπου θα μπορούσε να εξασφαλίσει την εξέταση των επιπτώσεων στις ΜμΕ σε κάθε στάδιο της χάραξης πολιτικής. Οι ευρωπαϊκές ΜμΕ υποφέρουν από ένα πολύπλοκο πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνησης. Οι αλληλεπικαλυπτόμενες απαιτήσεις και ο διοικητικός φόρτος καθιστούν δύσκολη την επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΕ και απαιτείται μια πιο συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών.

Οι ΜμΕ είναι οδηγοί στις τοπικές τους κοινότητες, δεδομένης μάλιστα της φύσης των δραστηριοτήτων τους, ενδέχεται να μην έχουν την τάση να αναπτύσσουν διασυνοριακές δραστηριότητες, αλλά πρέπει ωστόσο να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ. Αυτές οι ΜμΕ, που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, δεν αντιλαμβάνονται πάντα τα οφέλη από την ενιαία αγορά. Υιοθετώντας την προτεινόμενη «ελευθερία στη διαμονή», επαναλαμβάνεται η σημασία μιας καλής πολιτικής συνοχής και υποστήριξης της οικονομικής ανάπτυξης σε τομείς όπου χρειάζεται, για την ενίσχυση αυτών των ΜμΕ που παρέχουν καθημερινές ανάγκες, θέσεις εργασίας, κατάρτιση και κοινωνική συνοχή. Οι ευρωπαϊκές συστάσεις πρέπει να ξεπερνούν τα δόγματα και απευθύνονται με μια δομημένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση υφιστάμενων και πιθανών νέων φραγμών. Με βάση την έκθεση για την ενιαία αγορά και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ΜμΕ, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής οφείλουν έχουν μια σταθερή βάση για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και να διαμορφώσουν ένα πιο φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον.