ΕΒΕΠ: Το νέο Μανιφέστο για το ευρωπαϊκό εμπόριο της περιόδου 2024-2029

2024/04/18 at 12:21 ΜΜ 18/04/2024 newsroom 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, συμφωνεί με τα πέντε σημεία αναφοράς και δημοσιοποιεί το «μανιφέστο της EuroCommerce για το εμπόριο», που αφορά στη νέα εκλογική περίοδο 2024-2029 της ΕΕ. Τα στοιχεία και το περιεχόμενό του, παρέχουν τροφή για σκέψη στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, σε μια περίοδο που χρειάζονται στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη διεύρυνση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Αυτά είναι, άλλωστε, τα ζητήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι ευρωπαίοι ευρωβουλευτές και αξιωματούχοι, που θα εκλεγούν στις προσεχείς ευρωεκλογές. Όπως, μάλιστα, τονίζεται στο κείμενο, με τη σωστή υποστήριξη, οι έμποροι λιανικής και χονδρικής έχουν τεράστιες δυνατότητες να βοηθήσουν στην επίτευξη μιας πιο ανταγωνιστικής, ισχυρής, βιώσιμης, καινοτόμου και εργασιακά εξειδικευμένης ΕΕ. Το νέο μανιφέστο που επισυνάπτεται παρουσιάζει μια σειρά από μέτρα πολιτικής που απαιτούνται για τη διαμόρφωση μιας ΕΕ, που θα είναι:
• Ανταγωνιστική, οικοδομώντας μια ανθεκτική, δυναμική ενιαία αγορά με πλήρως λειτουργικές αλυσίδες εφοδιασμού και θεμιτό ανταγωνισμό,
• Ισχυρή, δίνοντας προτεραιότητα σε μια προσέγγιση που θα βασίζεται σε εταιρικές σχέσεις για τη χάραξη ποιοτικής πολιτικής και που θα παρέχει την ασφάλεια δικαίου,
• Βιώσιμη, για την εφαρμογή μιας πιο πρακτικής Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας,
• Καινοτόμος, διασφαλίζοντας ένα μέλλον με γνώμονα τα δεδομένα και ψηφιακά βελτιωμένο,
• Επιδέξια, προσελκύοντας αναπτυσσόμενες εργασιακές δεξιότητες και διατηρώντας τα ταλέντα στην ευρωπαϊκή αγορά.
Τα επόμενα βήματα της EuroCommerce είναι να διανείμει, πριν τις ευρωεκλογές, το μανιφέστο στους σχετικούς φορείς στις Βρυξέλλες, αλλά και να οργανώσει διαδικτυακά σεμινάρια για να το επικοινωνήσει μέσω των εθνικών φορέων και των μελών της σε όλες τις χώρες της ΕΕ-27. Σκοπεύει, επίσης, μετά τις ευρωεκλογές, να χρησιμοποιήσει το μανιφέστο για να παρουσιάσει τις τομεακές προτεραιότητες του εμπορίου στους νέους Ευρωπαίους βουλευτές και Επιτρόπους μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Τέλος, ενθαρρύνει όλα τα μέλη της, όπως το Ε.Β.Ε.Π., να το χρησιμοποιήσουν και να επικοινωνήσουν τα βασικά του μηνύματα στην επικοινωνία τους σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο των ευρωεκλογών. Σύντομα, η EuroCommerce θα ολοκληρώσει μια σειρά από συγκεκριμένα ένθετα, σχετικά με θέματα όπως το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, οι ΜμΕ, τα τρόφιμα και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.
Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης δήλωσε: «Το Επιμελητήριο του Πειραιά, ως θεσμικό μέλος, ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της EuroCommerce να συνεργαστεί, ώστε να δημιουργηθούν οι οικονομικές προϋποθέσεις για να μετατρέψουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε ευκαιρίες, για μια πιο ισχυρή, πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική Ευρώπη. Πρέπει όλοι να επικεντρωθούμε στο να καταστήσουμε την κάθε χώρα της ΕΕ, ελκυστική στην προσέλκυση επενδύσεων, στην αύξηση δεξιοτήτων και στη διατήρηση μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό θα πρέπει, όμως, να βασίζεται σε μια συνεκτική εφαρμόσιμη πολιτική που να υποστηρίζεται από μια αυτοδύναμη ενιαία αγορά. Στην Ελλάδα, αποδείξαμε πως μπορούμε να συμβάλουμε στην ενίσχυση της ΕΕ και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε ως ευρωπαϊκός και παγκόσμιος διαμετακομιστικός εμπορικός κόμβος.»