Νέα Αριστερά: Να μπορούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να εγγράφονται στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ)

2024/04/02 at 1:25 ΜΜ 02/04/2024 newsroomΝα μπορούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να εγγράφονται στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ)
Το παραπάνω θέμα έφεραν στη Βουλή με ερώτησή τους προς την Υπουργό Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης η Θεανώ Φωτίου, ο Πρόεδρος της Κ.Ο. Αλέξη Χαρίτση και οι: Σία Αναγνωστοπούλου, Πέτη Πέρκα, Μερόπη Τζούφη, Ευκλείδη Τσακαλώτο, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.

Διότι οι νέοι πτυχιούχοι που εγγράφονταν σε μεταπτυχιακές σπουδές δεν έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στα Μητρώα Ανέργων Επιστημόνων της ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ) ώστε να επωφελούνται δράσεων και προγραμμάτων για την εξεύρεση εργασίας ανάλογης των προσόντων τους.

Η ΔΥΠΑ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι μπορούν να εγγραφούν μόνο εάν τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε εργασία μετά το πτυχίο και στη συνέχεια απολυθούν, ή πριν εγγραφούν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ώστε να φαίνεται ότι θέλουν να εργασθούν και όχι να συνεχίσουν σπουδές. Διότι, κατά τη ΔΥΠΑ, ο νόμος θεωρεί τους φοιτητές εξαρτώμενα από τους γονείς άτομα που δεν έχουν ανάγκη δουλειάς για να συνεχίσουν τις σπουδές τους, αλλά τους καλύπτει το εισόδημα της οικογένειας. Να τονισθεί εδώ ότι η εγγραφή στο μητρώο δεν συνεπάγεται χορήγηση επιδόματος ανεργίας, απλώς εκπόνηση ατομικού σχεδίου δράσης προς απόκτηση εργασίας και παροχή επιδοτήσεων στον εργοδότη για θέση εργασίας ανάλογη των προσόντων των νέων πτυχιούχων.

Σήμερα, με τη διαρκώς αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης και τη μεγάλη αύξηση του κόστους των μεταπτυχιακών σπουδών που έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση, η ανάγκη των μεταπτυχιακών φοιτητών να εργασθούν είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Αλλιώς, μόνον όσοι έχουν οικογένεια με οικονομική άνεση μπορούν να προχωρήσουν σε ανώτερο επίπεδο σπουδών.

Η λύση της ΔΥΠΑ, υπό τις κατευθύνσεις του εποπτεύοντος Υπουργείου Εργασίας, να εμφανίζει πλασματική αναζήτηση εργασίας με εγγραφή στα μητρώα πριν την εγγραφή στο μεταπτυχιακό είναι άκρως υποκριτική. Διότι η ΔΥΠΑ παρακάμπτει έτσι τη νομοθεσία που την αφορά χωρίς να αντιμετωπίζει το πρόβλημα στην ουσία του, προφανώς για να μην εμφανίζεται υψηλή ανεργία στους νέους.

Οι βουλευτές και βουλεύτριες της Νέας Αριστεράς ρώτησαν την Υπουργό:

α) αν θα προωθήσει νόμο ώστε οι νέοι πτυχιούχοι να δικαιούνται να εγγραφούν στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ οποιαδήποτε στιγμή πριν ή μετά την εγγραφή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές και

β) αν θα μπορούν έτσι να έχουν πλήρη πρόσβαση σε δράσεις και προγράμματα προώθησης σε εργασία ανάλογη των προσόντων τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

Αθήνα, 1 Απριλίου 2024

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Θέμα: «Να μπορούν οι νέοι πτυχιούχοι που παρακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές να εγγράφονται στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ»

Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σήμερα οι πτυχιούχοι ΑΕΙ οι οποίοι συνεχίζουν με μεταπτυχιακές σπουδές δεν δικαιούνται να εγγραφούν στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ), με αποτέλεσμα να μη μπορούν να επωφεληθούν των προγραμμάτων προώθησης σε εργασία ανάλογη με τα προσόντα τους.

Σε σχετικές ερωτήσεις ενδιαφερομένων η ΔΥΠΑ ενημερώνει ότι, εάν ο πτυχιούχος επιλέξει αμέσως μετά το πτυχίο να εργασθεί κάπου, σε οποιαδήποτε εργασία, μετά γραφτεί στο μεταπτυχιακό του, και μετά απολέσει την εργασία του, αυτόματα εγγράφεται στα Μητρώα Ανέργων. Αλλά και εάν απευθυνθεί στη ΔΥΠΑ αμέσως μετά το πτυχίο του, δηλώνοντας ότι αναζητεί εργασία, μπορεί να γραφτεί στα Μητρώα και να επωφεληθεί των σχετικών δράσεων της ΔΥΠΑ (Εξατομικευμένη προσέγγιση, Ατομικό Σχέδιο Δράσης, εφαρμογή προγραμμάτων επιδότησης της πρώτης θέσης εργασίας κ.λπ), και στη συνέχεια να ξεκινήσει το μεταπτυχιακό του χωρίς συνέπειες. Να τονίσουμε εδώ ότι η απλή εγγραφή στα Μητρώα δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση χορήγηση επιδόματος ανεργίας.

Η λογική τού νομοθέτη γι αυτή την άνιση αντιμετώπιση των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι, κατά τη ΔΥΠΑ, ότι όποιος έχει τη φοιτητική ιδιότητα είναι προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του και δεν αντιμετωπίζει την εργασία ως προτεραιότητα, άρα δεν έχει άμεση ανάγκη να εργασθεί. Θεωρεί δηλαδή το κράτος ότι μόνο με την άμεση αναζήτηση εργασίας πριν την έναρξη μεταπτυχιακών σπουδών τεκμαίρεται η ανάγκη ενός μεταπτυχιακού φοιτητή να εργασθεί.

Σήμερα όμως, με τη διαρκώς αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης και τη μεγάλη αύξηση του κόστους των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση, η ανάγκη πτυχιούχων να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές εξαρτάται κατά πολύ από τη δυνατότητα εξασφάλισης των πόρων. Εάν αποκλείονται οι πτυχιούχοι από τη δυνατότητα να βρουν δουλειά για να καλύψουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μόνον όσοι έχουν οικογένεια με οικονομική δυνατότητα περαιτέρω στήριξης μπορούν να προχωρήσουν σε ανώτερο επίπεδο σπουδών.

Η λύση, δε, που δίνει η ΔΥΠΑ, να υπάρξει εγγραφή στα Μητρώα Ανέργων ή να ενταχθεί κάποιος σε οποιαδήποτε εργασία πριν φανεί ότι ξεκίνησε μεταπτυχιακές σπουδές είναι καθαρά υποκριτική. Διότι εμφανίζεται η ΔΥΠΑ να αναγνωρίζει το πρόβλημα και να δίνει τα εργαλεία να ξεπεραστεί, χωρίς όμως να αναλαμβάνει, όπως θα έπρεπε, πρωτοβουλία για την ουσιαστική επίλυσή του. Γιατί άραγε; Για να μην εμφανίζεται η πραγματική ανεργία στους νέους; Γιατί σπατάλη επιδομάτων ανεργίας δεν υπάρχει εάν δεν υπάρξει εργασία και μετά απόλυση κι αν ο απολυμένος δεν διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις (αριθμός ημερών πραγματοποιημένων στην εργασία).

Η δίκαιη λύση είναι να δίνεται η δυνατότητα στους νέους πτυχιούχους να εγγράφονται στα Μητρώα της ΔΥΠΑ, ανεξάρτητα από το αν θα συνεχίσουν με μεταπτυχιακές, διδακτορικές ή και μεταδιδακτορικές σπουδές, ακόμη και στη διάρκειά τους, ώστε να μπορούν να επωφεληθούν της εξατομικευμένης προσέγγισης, της εκπόνησης ατομικού σχεδίου δράσης προς απόκτηση εργασίας και των ενισχύσεων και επιδοτήσεων για προώθηση σε θέση εργασίας ανάλογη των προσόντων τους.

Επειδή οι απόφοιτοι προπτυχιακών σπουδών ΑΕΙ που επιθυμούν να συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές δεν είναι δυνατόν να θεωρούνται απλώς «φοιτητές» που δεν ενδιαφέρονται για εργασιακή αποκατάσταση,

Επειδή η δυνατότητα χρηματοδότησης μεταπτυχιακών σπουδών εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τη δυνατότητα του πτυχιούχου να καλύψει μέρος ή το σύνολο των δαπανών που πλέον, επί κυβέρνησης ΝΔ έχουν αυξηθεί κατά πολύ σε σχέση με το παρελθόν,

Επειδή η αδυναμία εγγραφής του μεταπτυχιακού φοιτητή στα Μητρώα της ΔΥΠΑ καταργεί μα κατάφωρο ταξικό τρόπο το δικαίωμα των παιδιών οικογενειών μέσων ή χαμηλών οικονομικών δυνατοτήτων να αποκτήσουν επιπλέον επιστημονικά προσόντα,

Επειδή η εγγραφή στα Μητρώα της ΔΥΠΑ δεν συνεπάγεται χορήγηση επιδομάτων ανεργίας, αλλά απλώς δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας μέσω των επιδοτούμενων προγραμμάτων του φορέα για νέους επιστήμονες,

Επειδή η υποκριτική δυνατότητα παράκαμψης του προβλήματος δημιουργεί πτυχιούχους δύο ταχυτήτων ως προς την πρόσβαση στην εργασία και τις ενισχύσεις και επιδοτήσεις που δίνει προς αυτό τον σκοπό η ΔΥΠΑ,

Ερωτάται η κα Υπουργός

Θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία ώστε όλοι οι απόφοιτοι προπτυχιακών σπουδών να έχουν δικαίωμα εγγραφής, οποτεδήποτε, στα Μητρώα Ανέργων επιστημόνων της ΔΥΠΑ, ανεξάρτητα από το αν και πότε θα εγγραφούν σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών;
Θα προβλέπει η νέα ρύθμιση την πλήρη δυνατότητα των πτυχιούχων εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ, να έχουν πρόσβαση σε όλα τα προβλεπόμενα προγράμματα ενίσχυσης και επιδότησης της προώθησης σε εργασία αντίστοιχη με τα προσόντα τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτσης Αλέξης

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Πέρκα Θεοπίστη

Τζούφη Μερόπη

Τσακαλώτος Ευκλείδης