ΟΛΠ: Νέες Τεχνολογίες και Ήπιες Δεξιότητες: Ρόλος Κλειδί για την Απανθρακοποίηση της Ναυτιλίας

2024/05/23 at 5:58 ΜΜ 23/05/2024 newsroom

23 Μαΐου 2024. Η προώθηση νοοτροπίας ασφάλειας σχετικά με την απανθρακοποίηση στη ναυτιλία προϋποθέτει την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων όπως και τη συνεχή εκπαίδευση και επανακατάρτιση των εργαζομένων σε νέες τεχνολογίες, σύμφωνα με τα συμπεράσματα ημερίδας που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), με εκτενή συμμετοχή εργαζομένων και στελεχών του ΟΛΠ και άλλων λιμένων της Ελλάδος, καθώς και εκπροσώπων της ευρύτερης ναυτιλιακής κοινότητας.

Ειδικότερα για τα λιμάνια, προκλήσεις για την πράσινη μετάβαση αποτελούν η ηλεκτροδότηση των πλοίων από τη στεριά (cold ironing), οι ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά και η ασφαλής χρήση εναλλακτικών καυσίμων, καθώς και η ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης και επανακατάρτισης των εργαζομένων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ήπιες δεξιότητες που θα χρειαστεί να καλλιεργήσουν ή να ενισχύσουν οι εργαζόμενοι, όπως η σημαντικότητα της κατανόησης του πεδίου ελέγχου του καθενός, η σημασία της υπευθυνότητας, η συνεχής διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και η σπουδαιότητα της προσαρμοστικότητας. Επίσης, παρουσιάστηκαν στοιχεία από άλλα ερευνητικά προγράμματα, στα οποία συμμετέχουν το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ακαδημαϊκά ιδρύματα, και συμφωνήθηκε η συνεργασία με το METAVASEA, καθώς υπάρχει ανάγκη ευρύτερης κατανόησης του συνολικού πλαισίου για την πράσινη, ψηφιακή και βιώσιμη μετάβαση προς την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας και των λιμανιών.

Κατά τη διάρκεια της παραπάνω ημερίδας «Προώθηση Κουλτούρας Ασφάλειας για την Απανθρακοποίηση στη Ναυτιλία» που διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ, (26 Απριλίου 2024) παρουσιάστηκαν ο σκοπός, στόχοι και αποτελέσματα του προγράμματος METAVASEA που υλοποιεί η HELMEPA με 6 κύριους και 12 συνεργαζόμενους εταίρους και την υποστήριξη του βρετανικού κοινωφελούς ιδρύματος Lloyd’s Register Foundation (Γιώργος Μαρκεζίνης, Project Manager HELMEPA), οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους ωκεανούς (Δρ. Αλεξάνδρα Γώγου, Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), το λιμενικό πλαίσιο για την απανθρακοποίηση στη ναυτιλία (Ιωάννης Προυσαλίδης, Διευθυντής Τομέα Ναυτικής Μηχανολογίας Ε.Μ.Π.), ζητήματα ασφαλείας των εναλλακτικών καυσίμων (Χριστόφορος

Γεωργακόπουλος, Global Technical Client Care Senior Specialist, Lloyd’s Register) και οι τεχνολογίες cold ironing στα λιμάνια (Δρ. Μανώλης Νικολαΐδης, Διευθύνων Σύμβουλος Premium Consulting), και οι ήπιες δεξιότητες για την επίτευξη του στόχου της απανθρακοποίησης (Μαρία Καραχάλιου, GTCC Executive Assistant, Trainer and Learning and Development Coordinator, Lloyd’s Register). Ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες και καταγράφηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις, οι οποίες θα αξιοποιηθούν στον πλαίσιο της ερευνητικής φάσης του προγράμματος METAVASEA.

Το Πρόγραμμα METAVASEA στοχεύει στην χαρτογράφηση των υφιστάμενων υποδομών και των νέων δεξιοτήτων που απαιτούνται για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας σε Ελλάδα, Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στην ενδυνάμωση ναυτικών, λιμενεργατών και ναυτιλιακών στελεχών μέσω της ανάπτυξης ευέλικτων εκπαιδευτικών εργαλείων επανακατάρτισης. Οι στόχοι του θα επιτευχθούν με την εκπαίδευση και την επανακατάρτιση 1.500 εργαζομένων σε θέματα που αφορούν τα νέα καύσιμα, την ενίσχυση της ασφάλειας σε πλοία και λιμάνια, την ψηφιακή μετάβαση, τις ήπιες δεξιότητες, την περιβαλλοντική ηγεσία και την ευαισθητοποίηση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επιπρόσθετοι στόχοι είναι η ενίσχυση της συμμετοχής ναυτιλιακών εταιρειών και λιμενικών οργανισμών σε πρωτοβουλίες για την απανθρακοποίηση, η μέτρηση του επιπέδου ετοιμότητας της ναυτιλίας και των παράκτιων κοινοτήτων στη χρήση νέων καυσίμων, ο εντοπισμός σχετικών ευκαιριών, κενών και προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, η πρόληψη ναυτικών ατυχημάτων μέσω της βελτίωσης της επιχειρησιακής αποδοτικότητας στη λειτουργία πλοίων και λιμένων, καθώς και η ευαισθητοποίηση 10.000 μαθητών, 750 εκπαιδευτικών και περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων της Ανατολικής Μεσογείου για την κλιματική κρίση.

Σχετικά με το Lloyd’s Register Foundation

Ο βρετανικός κοινωφελής οργανισμός Lloyd’s Register Foundation υποστηρίζει την έρευνα, την καινοτομία και την εκπαίδευση για την ενίσχυση της ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες www.lrfoundation.org.uk

Σχετικά με την ΟΛΠ Α.Ε.

Η ΟΛΠ Α.Ε., εισηγμένη εταιρεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαχειρίζεται και λειτουργεί τον Λιμένα Πειραιά το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας και ενός από τα πιο ολοκληρωμένα λιμάνια στην Ευρώπη από πλευράς λιμενικών υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες στο Λιμάνι του Πειραιά περιλαμβάνουν την κρουαζιέρα, τη μεταφορά επιβατών, τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων και αυτοκινήτων, τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, τα logistics και υπηρεσίες ελεύθερης ζώνης. Κύριος μέτοχος της ΟΛΠ Α.Ε. με ποσοστό 67% είναι η COSCO Shipping, μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες του κόσμου.

Την τελευταία δεκαετία η ΟΛΠ Α.Ε. σημειώνει αδιάληπτη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και με στοχευμένη χρήση των νέων τεχνολογιών και των εργαλείων ψηφιοποίησης, σε όλο το φάσμα των λιμενικών της δραστηριοτήτων, συνεισφέροντας σε μεγάλο βαθμό στην οικονομία της χώρας και κυρίως ανταποδίδοντας σημαντικά οφέλη στην ελληνική κοινωνία.

Η ΟΛΠ Α.Ε. ανήκει στο δίκτυο “ECO PORTS”, κατέχει πιστοποιήσεις κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, βρίσκεται στη λίστα ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο βιώσιμες εταιρείες της Ελλάδας το 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: https://olp.gr

 

PRESS RELEASE

New Technologies and Soft Skills: Key Role for Shipping Decarbonization

23 May 2024. The promotion of a safety mentality regarding the decarbonization of shipping requires the cultivation and development of soft skills, as well as the continuous training and retraining of employees in new technologies, according to the conclusions of a workshop organized by the Hellenic Marine Environment Protection Association (HELMEPA) in collaboration with Piraeus Port Authority (PPA), with great participation of employees and executives of the PPA and other Greek ports, as well as representatives of the wider maritime community.

In particular for ports, challenges for green transition are the electrification of ships from land (cold ironing), the properties, characteristics and safe use of alternative fuels, as well as the need for continuous training and retraining of employees. Special emphasis was given on the soft skills that employees need to cultivate or enhance, such as the importance of understanding one’s scope of control, the importance of accountability, the continuous expansion of knowledge and qualifications and the importance of adaptability. Also, data from other research programs were presented, in which the Hellenic Centre for Marine Research (HCMR), the National Technical University of Athens (NTUA) and academic institutions participate, and ooperation with METAVASEA was agreed, as there is a need for a wider understanding of the overall framework for the green, digital and sustainable transition to decarbonization of shipping and ports.

During the above Conference “Promoting a Safety Culture for Decarbonization in Shipping” organized at the PPA facilities (April 26, 2024), the purpose, goals and results of the METAVASEA program implemented by HELMEPA with 6 main and 12 collaborating partners and the support of the British non-profit Lloyd’s Register Foundation (Georgios Markezinis, Project Manager HELMEPA), the effects of climate change on the oceans (Dr. Alexandra Gogou, Director of Research at the Institute of Oceanography (HCMR), the port framework for decarbonization in shipping (Ioannis Prousalidis, Director of the Marine Engineering Sector, NTUA), safety issues of alternative fuels (Christophoros Georgakopoulos, Global Technical Client Care Senior Specialist, Lloyd’s Register) and cold ironing technologies in ports (Dr. Manolis Nicolaidis, CEO of Premium Consulting), and soft skills to achieve the decarbonization goal (Maria Karahaliou, GTCC Executive Assistant, Trainer and Learning and Development Coordinator, Lloyd’s Register). A discussion followed with the participants and interesting views were expressed, that will be used in the context of the research phase of the METAVASEA project.

The METAVASEA Program aims to map the existing infrastructure and new skills required for the decarbonization of shipping in Greece, Cyprus and the Eastern Mediterranean, as well as to empower seafarers, dock workers and maritime executives through the development of flexible training tools. Its objectives will be achieved by training and retraining 1,500 workers in topics related to new fuels, strengthening safety on ships and ports, digital transition, soft skills, environmental leadership and awareness of the protection of the marine environment. Additional objectives are to strengthen the participation of shipping companies and port authorities in decarbonization initiatives, to measure the level of readiness of shipping and coastal communities to use new fuels, to identify relevant opportunities, gaps and challenges in the Eastern Mediterranean, to prevent maritime accidents through improving operational efficiency in ship and port operations, as well as raising awareness of the climate crisis among 10,000 students, 750 teachers and approximately 2 million residents of the Eastern Mediterranean.

About Lloyd’s Register Foundation

The British non-profit organization Lloyd’s Register Foundation supports research, innovation and education to enhance safety worldwide. For more information www.lrfoundation.org.uk

About PPA S.A.

Piraeus Port Authority SA is an Athens Stock Exchange listed company engaged in the management and operation of Piraeus port, Greece’s largest port and one of the largest integrated harbours in Europe, providing a complete range of services. Some of the company’s activities involve cruise, coastal (ferry/passenger), container and car terminal services, as well as general cargo, ship repair, logistic and free zone services. The main shareholder of Piraeus Port Authority S.A., with a stake of 67 percent, is COSCO SHIPPING, one of the largest maritime companies in the world.

Over the last decade the company has experienced a remarkable growth in all port activities, which is still underway, largely contributing to the country’s economy, while driven by green development and increased digitalization, alongside a people-first approach and a spirit of giving back to the society.

PPA is a member of “ECO PORTS”, holds ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 Certifications, is included in the Athens Stock Exchange ESG index and is one of the “Most Sustainable Companies in Greece 2023”.

For more information please visit: https://olp.gr