Κορκίδης :Η νέα εντολή στην ΕΕ πρέπει να διαμορφώσει μια Ευρώπη για τις ΜμΕ

2024/06/17 at 6:37 ΜΜ 17/06/2024 newsroomΤοποθέτηση προέδρου Βασίλη Κορκίδη στο ΔΣ του ΕΒΕΠ

«Η νέα εντολή στην ΕΕ πρέπει να διαμορφώσει μια Ευρώπη για τις ΜμΕ»

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει πως στις Βρυξέλλες τα μέλη της Ένωσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων κάλεσαν τους ηγέτες της ΕΕ να επικεντρωθούν στη νομοθετική πράξη αντί στη νομοθετική διαδικασία, τώρα μάλιστα που εξελέγησαν τα μέλη του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι ηγέτες της ΕΕ προετοιμάζονται για το διορισμό των Προέδρων των τριών θεσμικών οργάνων.
Η Συνέλευση των ΜμΕ – SMEs ενέκρινε επίσης συγκεκριμένα αιτήματα για τη νέα εντολή. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, εκπρόσωποι μικρών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ αντάλλαξαν επίσης απόψεις με τον Enrico Letta σχετικά με την έκθεσή του για το μέλλον της ενιαίας αγοράς και επέμειναν ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην εφαρμογή και επιβολή των ήδη υφιστάμενων κανόνων ώστε να αναγνωριστεί η δυνατότητα των ΜμΕ να διατηρήσουν ανθεκτικές και βιώσιμες τις τοπικές ευρωπαϊκές οικονομικές κοινότητες.
Με τη νέα πενταετή ευρωπαϊκή εντολή 2024-2029, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες ζητούν από την ΕΕ να είναι η βάση για τη χάραξη πολιτικής και όχι η εξαίρεση. Πολύ συχνά θεσπίζονται κανόνες για τις 43.112 μεγάλες εταιρείες στην Ευρώπη και τα 24,3 εκατ. ΜμΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τους ίδιους κανόνες, που τις περισσότερες φορές που δεν είναι προσαρμοσμένοι στα ειδικά χαρακτηριστικά των μικρομεσαίων εταιρειών. Επίσης, οι 22,7 εκατ. μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους βιώνουν όλο και περισσότερο αυτούς τους κανόνες ως εμπόδιο για τη διαχείριση της πιο δύσκολης οικονομικής και γεωπολιτικής κατάστασης.
Τα μέλη των ΜμΕ καλούν τους ηγέτες της ΕΕ να εφαρμόσουν την αρχή «Σκέψου πρώτα τις μικρές επιχειρήσεις» με συνεπή τρόπο, διασφαλίζοντας ότι η νομοθεσία και η πολιτική της ΕΕ αναπτύσσεται με γνώμονα το 99,8% της ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας, αντί να βασίζεται στο 0,2% των μεγάλων εταιρείες. Επιπλέον, απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τηρήσει την υπόσχεσή της για μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου και να επιτύχει τη μείωση κατά 25% των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων εντός των πρώτων 100 ημερών από τη νέα εντολή της.
Οι ΜμΕ μπορούν να οδηγήσουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, έχοντας όμως την ανάγκη διασφάλισης μιας νομοθετικής συνέπειας και ασφάλειας μιας δίκαιης αντιμετώπισης από το εγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και την απλούστευση των απαιτήσεων. Οι ΜμΕ ζητούν επίσης χρηματοδοτικά εργαλεία και έγκαιρη καθοδήγηση για την υποστήριξη του μετασχηματισμού των επιχειρηματικών διαδικασιών και των νέων μοντέλων διαχείρισης. Για να εξασφαλιστούν μάλιστα οι απαραίτητοι ευρωπαϊκοί οικονομικοί πόροι, πρέπει να κινητοποιηθεί και το ιδιωτικό κεφάλαιο των τραπεζών. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους ενιαίους κανόνες και να εγγυηθούν ότι οι απαιτήσεις και τα κριτήρια υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης δεν θα αποτελέσουν εμπόδιο για την πρόσβαση των ΜμΕ.
Σημαντικό για τη χώρα μας είναι το θέμα της ασφάλειας και της άμυνας, αφού είμαστε το ΝΑ σύνορο της Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωριστεί το δυναμικό των ΜμΕ στα νησιά μας και τις παραμεθόριες περιοχές, ως δομικό στοιχείο για βιώσιμες τοπικές κοινότητες, που ενισχύουν τη συνοχή μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, που αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές ευπάθειες, που υποστηρίζουν και προστατεύουν ζωτικής σημασίας υποδομές και παρέχουν ανθεκτικές και διαφοροποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού.
Οι χιλιάδες μικρομεσαίοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα και τα εκατομμύρια στην Ευρώπη των 27 χωρών, καθημερινά αναλαμβάνουν ευθύνες και παίρνουν αποφάσεις για την επιχείρησή τους, τις οικογένειές τους, τους υπαλλήλους τους, τους πελάτες τους και την ευρύτερη οικονομική κοινότητα τους. Όταν λοιπόν συζητάμε για το μέλλον, η νέα εντολή στην ΕΕ, οφείλει να συμπεριλάβει στις προτεραιότητες της και να διαμορφώσει μια Ευρώπη για τους ΜμΕ.

Βασίλης Κορκίδης
Πρόεδρος ΕΒΕΠ