Πόθεν έσχες: πότε τελικά πρέπει να κατατεθούν οι δηλώσεις

Εφημερίδες

2024/06/20 at 8:32 ΠΜ 20/06/2024 newsroomΠαρατείνεται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Πόθεν Έσχες, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τα ανασφάλιστα οχήματα.

Συγκεκριμένα, η προθεσμία δήλωσης του Πόθεν Έσχες μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Ειδική πρόβλεψη γίνεται για τα υπόχρεα πολιτικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλλει ή θα υποβάλλουν δήλωση πόθεν έσχες στην ηλεκτρονική εφαρμογή μέχρι την έναρξη λειτουργίας της. Οι δηλώσεις αυτές θεωρούνται ισχυρές χωρίς, όμως, οι ανωτέρω υπόχρεοι να απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής αρχικής και ετήσιας δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων.

Όσον αφορά τις αρχικές ανωτέρω δηλώσεις των ετών 2023 και 2024, για τις υπόλοιπες κατηγορίες υπόχρεων, οι οποίες έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή την έναρξη λειτουργίας της θεωρούνται ισχυρές και τα υπόχρεα πρόσωπα απαλλάσσονται από υποχρέωση υποβολής αρχικής δήλωσης στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι η παράταση δίνεται με δεδομένη την τεχνική πολυπλοκότητα της προετοιμασίας της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής δηλώσεων.