Ξεκινά η εκπαίδευση και πιστοποίηση των Εσωτερικών Ελεγκτών από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

2021/07/08 at 2:36 ΜΜ 08/07/2021 NewsRoom 
Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης στο πλαίσιο της συνεχούς
προσπάθειας που καταβάλλει για τη συγκρότηση μίας σύγχρονης Δημόσιας
Διοίκησης στα πρότυπα των σύγχρονων δυτικών ευρωπαϊκών κρατών, η λειτουργία
της οποίας θα διέπεται από όρους ακεραιότητας και διαφάνειας, απηύθυνε την
Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 χαιρετισμό στην έναρξη του Επιμορφωτικού Προγράμματος
«Πιστοποίηση Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημοσίου Τομέα».
Στην έναρξη του προγράμματος, το οποίο διοργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών και
η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης συμμετείχαν επιπλέον η
Πρόεδρος του Κέντρου κ. Παρασκευή Δραμαλιώτη, ο Αντιπρόεδρός του κ. Βασίλειος
Έξαρχος, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης κ. Κώστας Τζήμας, ο
Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Άγγελος Μπίνης, ο Πρόεδρος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ιωάννης Σαρμάς και η Πρόεδρος του Ινστιτούτου
Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας κ. Βέρα Μαρμαλίδου.
Στόχος του καινοτόμου αυτού επιμορφωτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση και
η πιστοποίηση των στελεχών εκείνων που θα αναλάβουν την κρίσιμη θέση του
Εσωτερικού Ελεγκτή με στόχο να βελτιώσουν τις διαδικασίες λειτουργίας του
ελληνικού Δημοσίου και να διασφαλίσουν, μέσω της δημιουργίας των αναγκαίων
δικλείδων ασφαλείας, την πιστή τήρησή τους.
Κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του ο κ. Βορίδης εξήρε τον κρίσιμο ρόλο που
καλούνται να διαδραματίσουν οι Εσωτερικοί Ελεγκτές στην εμφύσηση μίας
νοοτροπίας ακεραιότητας και διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση, μέσα από την
κατάρτιση ενός ολιστικού σχεδίου πρόληψης για την αντιμετώπιση της διαφθοράς
που θα λειτουργήσει ευεργετικά υπέρ της λειτουργίας του ελληνικού Δημοσίου.
Παράλληλα, ευχαρίστησε τους εκπαιδευόμενους για τη συμμετοχή τους στο
σημαντικό αυτό επιμορφωτικό πρόγραμμα καθώς και την Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κ.
Παρασκευή Δραμαλιώτη για την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε το Κέντρο στην
οργάνωση αυτής της ημερίδας εκπαίδευσης και πιστοποίησης καθώς και επίσης και
το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που συνέδραμαν αυτή την
προσπάθεια. Τέλος, ο Υπουργός δήλωσε πεπεισμένος για την επιτυχία του
εγχειρήματος αυτού και δήλωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα παρακολουθεί εκ
του σύνεγγυς τη διαδικασία και θα σταθεί αρωγός, με κάθε μέσο, στη σημαντική
αυτή προσπάθεια που επιτελείται.
Στον χαιρετισμό που απηύθυνε στη σχετική ημερίδα η Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κ.
Παρασκευή Δραμαλιώτη, καλωσόρισε αρχικά τις εργασίες του προγράμματος και
τόνισε τη σημασία της θεσμοθέτησης ενός ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου για
τον Εσωτερικό Έλεγχο, το οποίο αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση που
προωθήθηκε από τον κ. Βορίδη και βασίζεται σε διεθνή πρότυπα και σε καλές
πρακτικές. Η κ. Δραμαλιώτη υπογράμμισε το γεγονός ότι το πρόγραμμα σχεδιάστηκε
από υψηλού κύρους εμπειρογνώμονες που προέρχονται από τον δημόσιο και τον
ιδιωτικό τομέα, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη προετοιμασία των στελεχών που θα
κληθούν να υπηρετήσουν τον θεσμό αυτό με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες.
Τέλος, αναφέρθηκε στην ουσιαστική συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και
την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την ποιοτική και απρόσκοπτη προετοιμασία των
προγραμμάτων.
Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κ. Άγγελος Μπίνης καλωσόρισε από
την πλευρά του το νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα και ευχαρίστησε τα στελέχη όλων
των συνεργαζόμενων φορέων για την αποτελεσματική ολοκλήρωση των απαιτήσεων
του προγράμματος. Τόνισε επίσης τη σημασία του ολοκληρωμένου συστήματος
ελέγχου καθώς και του ρόλου του στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.
Επιπροσθέτως, αναφέρθηκε στην πιστοποίηση του Προγράμματος ως ευκαιρία
ανάδειξης των πλεονεκτημάτων, της εμπειρίας και των δεξιοτήτων των δημοσίων
υπαλλήλων καθώς επίσης και δημιουργίας μιας κοινής βάσης επαγγελματιών.
Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ιωάννης Σαρμάς έδωσε ιδιαίτερη
έμφαση στον προληπτικό χαρακτήρα του Εσωτερικού Ελέγχου τονίζοντας το γεγονός
ότι ο ρόλος του Εσωτερικού Ελεγκτή αφορά στην παρακολούθηση των διαδικασιών
παραγωγής πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες και στον εντοπισμό των κινδύνων
που υπάρχουν και εν συνεχεία στην υποβολή προτάσεων βελτίωσης αυτών.
Υπογράμμισε επίσης και τον γνωμοδοτικό ρόλο που αναλαμβάνουν οι Εσωτερικοί
Ελεγκτές στις περιπτώσεις που θα εντοπιστούν αδυναμίες από τα στελέχη των
οικονομικών υπηρεσιών.
Τέλος, η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας κ. Βέρα
Μαρμαλίδου επεσήμανε την αξία του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος και τη
συμβολή του Ινστιτούτου σε αυτό καθώς και την αναγκαιότητα της συνεχούς
μάθησης. Τόνισε επίσης ότι δύο σημαντικές δεξιότητες του Εσωτερικού Ελεγκτή
είναι η επικοινωνία και η ταπεινότητα. Υπογράμμισε ότι ο Εσωτερικός Ελεγκτής
πρέπει να αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή όχι ως
«ελεγχόμενους» αλλά ως συνεργάτες του, που προσδοκούν τις υπηρεσίες του και τις
προτάσεις του, ώστε σε συνεργασία με τον επικεφαλής του Οργανισμού να πετύχουν
στο έργο τους.
Γραφείο Τύπου ΥΠΕΣ, Βασ. Σοφίας