Ο Μπαλωμένος για την Εθνική Ανθεκτικότητα

2023/10/22 at 1:40 ΜΜ 22/10/2023 newsroomΣε συνέχεια της 2ης Διυπουργικής Σύσκεψης για την Εθνική Ανθεκτικότητα που διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ), του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 στο Πολεμικό Μουσείο, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στις 20 Οκτωβρίου 2023, διοργάνωσε Ημερίδα για την ενημέρωση των ανώτερων στελεχών του (Προϊστάμενοι, Διευθυντές, Γενικοί Διευθυντές), σχετικά με την Εθνική Ανθεκτικότητα.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΠΕΑΔΣ Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος έπειτα από επίσημη πρόσκληση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, συμμετείχε στην Ημερίδα ως Επικεφαλής Υψηλόβαθμος Εθνικός Αντιπρόσωπος (Senior National Representative/SNR) της Ελλάδας, στην Επιτροπή Ανθεκτικότητας (Resilience Committee) του ΝΑΤΟ και ενημέρωσε τα στελέχη του εν λόγω Υπουργείου για:
❖ Το συντονισμό των προσπαθειών σε διυπουργικό επίπεδο για την ενίσχυση της Ανθεκτικότητας στη χώρας μας, ως απόρροια της εθνικής μας δέσμευσης για την Ανθεκτικότητα, η οποία εδράζεται στο Άρθρο 3 του Βορειο/Ατλαντικού Συμφώνου.
❖ Την αναγκαιότητα συγκρότησης μιας Εθνικής Επιτροπής Ανθεκτικότητας με μέλη/ εκπροσώπους από όλα τα Υπουργεία και τους φορείς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης με κύριο έργο τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής Ανθεκτικότητας και την ανάληψη πρωτοβουλιών στο επιχειρησιακό επίπεδο για την ενίσχυση της Ανθεκτικότητας της χώρας μας.
❖ Την αναγκαιότητα προσδιορισμού των τρωτοτήτων ανά τμήμα και φορέα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και σε όλα τα Υπουργεία.
❖ Τον Οδικό Χάρτη Ενεργειών για την επίτευξη του Εθνικού Σχεδίου Ανθεκτικότητας και των Εθνικών Στόχων Ανθεκτικότητας.