ΟΛΠ Α.Ε.: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) με το Λιμάνι της Γκουανγκτζόου

2024/02/26 at 3:45 ΜΜ 26/02/2024 newsroom 

 Η ΟΛΠ Α.Ε., σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις
της, υπέγραψε Σύμφωνο Συνεργασίας με ένα από τα 10 μεγαλύτερα εμπορικά λιμάνια του κόσμου,
το λιμάνι της Γκουανγκτζόου στην Κίνα. To Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη από τον Αναπληρωτή
Διευθύνων Σύμβουλο της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Παναγιώτη Τσώνη και τον Deputy General Manager του
Guangzhou Port Group κ. Song Xiaoming.
Με το εν λόγω Μνημόνιο οι αρμόδιοι φορείς λειτουργίας και διαχείρισης των δύο λιμανιών
συμφώνησαν να ενισχύσουν τη μεταξύ τους συνεργασία καθιερώνοντας μια μακροπρόθεσμη
εταιρική σχέση, η οποία προσβλέπει στις προκλήσεις και ευκαιρίες του παρόντος και κυρίως του
μέλλοντος. Επιπλέον, τα δύο μέρη συμφώνησαν να εντείνουν τις από κοινού προσπάθειες για
υλοποίηση επενδύσεων που αφορούν στον μετασχηματισμό και την εξέλιξή τους σε πράσινα
λιμάνια, ερευνώντας νέες λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα και μείωσης αυτών. Τέλος, οι δύο
πλευρές θα συνεργαστούν εντατικά στον τομέα της ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίησης των
λιμένων, δεσμευόμενες τη μεταξύ τους συνεχή ανταλλαγή τεχνογνωσίας και νέων τεχνολογιών.
Ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε., Yu Zenggang, εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά και ικανοποίηση για την
υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας λιμένων Πειραιά και Γκουανγκτζόου, τονίζοντας ότι για την
ΟΛΠ Α.Ε. η συνεργασία των λιμανιών, η οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση παγκόσμιων
προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, αλλά και στη συνεχή εξέλιξη, πρόοδο, στον εκσυγχρονισμό
και στην τεχνολογική αναβάθμιση των λιμένων με την ανταλλαγή γνώσης, εμπειριών και κυρίως
τεχνολογιών αιχμής αποτελεί προτεραιότητα και βασικό εργαλείο διοίκησης και λήψης αποφάσεων
στο λιμάνι του Πειραιά.
Στην τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας παρευρέθηκαν oι Δήμαρχοι Πειραιά και
Γκουανγκτζόου κ.κ. Γιάννης Μώραλης και Sun Zhiyang, καθώς και ο Εξοχότατος Πρέσβης της Κίνας
στην Ελληνική Δημοκρατία, κ.Xiao Junzheng.

 

 

Η ΟΛΠ Α.Ε., εισηγμένη εταιρεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαχειρίζεται και λειτουργεί τον Λιμένα Πειραιά
το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας και ενός από τα πιο ολοκληρωμένα λιμάνια στην Ευρώπη από πλευράς
λιμενικών υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες στο Λιμάνι του Πειραιά περιλαμβάνουν την κρουαζιέρα, τη
μεταφορά επιβατών, τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων και αυτοκινήτων, τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, τα
logistics και υπηρεσίες ελεύθερης ζώνης. Κύριος μέτοχος της ΟΛΠ Α.Ε. με ποσοστό 67% είναι η COSCO
Shipping, μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες του κόσμου.
Την τελευταία δεκαετία η ΟΛΠ Α.Ε. σημειώνει αδιάληπτη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και με
στοχευμένη χρήση των νέων τεχνολογιών και των εργαλείων ψηφιοποίησης, σε όλο το φάσμα των λιμενικών
της δραστηριοτήτων, συνεισφέροντας σε μεγάλο βαθμό στην οικονομία της χώρας και κυρίως
ανταποδίδοντας σημαντικά οφέλη στην ελληνική κοινωνία.
Η ΟΛΠ Α.Ε. ανήκει στο δίκτυο “ECO PORTS”, κατέχει πιστοποιήσεις κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO
50001:2018, βρίσκεται στη λίστα ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο
βιώσιμες εταιρείες της Ελλάδας το 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: https://olp.gr

PRESS RELEASE

PPA S.A.: Signing a Memorandum of Understanding (MoU) with the Port of Guangzhou in China
February 26, 2024. In a special ceremony hosted at its premises, PPA S.A. entered a partnership with
the Port of Guangzhou in China, ranking among the top 10 largest commercial ports globally. The
MoU was signed by the Deputy CEO of PPA S.A. Mr. Panagiotis Tsonis and the Deputy General
Manager at Guangzhou Port Group Mr. Song Xiaoming.
Under this Memorandum, the governing bodies of both ports committed to enhancing their
partnership, establishing a lasting alliance that anticipates present and future challenges.
Furthermore, both parties pledged to escalate joint endeavors towards investments aimed at
transitioning into environmentally sustainable ports and exploring innovative solutions to minimize
carbon emissions. Finally, they agreed to closely collaborate on port digitization and automation,
ensuring a continual exchange of expertise and cutting-edge technologies.
Mr. Yu Zenggang, Chairman of PPA S.A., expressed profound satisfaction at the signing of the
cooperation between the ports of Piraeus and Guangzhou. He stressed that for PPA S.A. fostering
continuous development, progress, modernization and technological advancement through the
exchange of knowledge, experiences, and advanced technologies, is paramount in addressing global
challenges such as climate change and is a pivotal strategy for port management and decision-
making in the port of Piraeus.
The signing ceremony of the cooperation Memorandum was attended by the Mayors of Piraeus and
Guangzhou, Mr. Yiannis Moralis and Mr. Sun Zhiyang, along with the esteemed Ambassador of
China to Greece, Mr. Xiao Junzheng.

About PPA S.A.
Piraeus Port Authority SA is an Athens Stock Exchange listed company engaged in the management and
operation of Piraeus port, Greece’s largest port and one of the largest integrated harbours in Europe, providing
a complete range of services. Some of the company’s activities involve cruise, coastal (ferry/passenger),
container and car terminal services, as well as general cargo, ship repair, logistic and free zone services. The
main shareholder of Piraeus Port Authority S.A., with a stake of 67 percent, is COSCO SHIPPING, one of the
largest maritime companies in the world.
Over the last decade the company has experienced a remarkable growth in all port activities, which is still
underway, largely contributing to the country’s economy, while driven by green development and increased
digitalization, alongside a people-first approach and a spirit of giving back to the society.
PPA is a member of “ECO PORTS”, holds ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 Certifications, is
included in the Athens Stock Exchange ESG index and is one of the “Most Sustainable Companies in Greece
2022”.
For more information please visit: https://olp.gr