ΔΕΗ: πως ανέτρεψε τα δεδομένα και επέστρεψε με μερίσματα

2024/04/10 at 2:45 ΜΜ 10/04/2024 newsroomΜε την επιστροφή ύστερα από μία δεκαετία στη διανομή μερισμάτων συνοδεύονται τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα του 2003 που ανακοίνωσε χθες η ΔΕΗ. Η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου ΔΕΗ σε επαναλαμβανόμενη βάση αυξήθηκε το 2023 κατά 35% σε σύγκριση με το 2022 και διαμορφώθηκε σε 1,3 δισ. ευρώ.

Στη θετική αυτή εξέλιξη συνέβαλαν η αυξημένη συνεισφορά των δραστηριοτήτων της διανομής και η εξαγορά των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία από τις 25 Οκτωβρίου 2023. Σε επίπεδο pro forma, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία και για τους 12 μήνες του 2023, το επαναλαμβανόμενο EBITDA διαμορφώθηκε σε 1,5 δισ. ευρώ. Τα αποτελέσματα του 2023, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, έχουν επηρεαστεί από εφάπαξ επιπτώσεις συνολικού ύψους 32 εκατ. που σχετίζονται κυρίως με προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού, ενώ τα αποτελέσματα του 2022 από εφάπαξ επιπτώσεις συνολικού ύψους 302 εκατ., που σχετίζονται κυρίως με την έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο 1.10.2021 – 30.6.2022 και προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού.

ΔΕΗ: Επενδύσεις 680 εκατ. σε οπτικές ίνες
ΔΕΗ: Επενδύσεις 680 εκατ. σε οπτικές ίνες
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 662 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 26 εκατ. ευρώ το 2022, κυρίως ως αποτέλεσμα της λειτουργικής κερδοφορίας. Η υποχώρηση των τιμών φυσικού αερίου και χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος σε συνδυασμό και με τη μείωση της παραγωγής από φυσικό αέριο και λιγνίτη συγκριτικά με το 2022 έφερε σημαντική μείωση των λειτουργικών δαπανών. Οι δαπάνες για αγορές ενέργειας το 2023 μειώθηκαν κατά 59,8% σε σχέση με το 2022, για αγορές φυσικού αερίου κατά 57,9%, για υγρά καύσιμα κατά 15,1% και για αγορές δικαιωμάτων CO2 κατά 20,4%. Στα προ φόρων αποτελέσματα καταγράφεται και η θετική επίπτωση από το χαρτοφυλάκιο της Ρουμανίας, ύψους 234 εκατ. ευρώ, αλλά και κέρδος ύψους 124 εκατ. ευρώ από την πώληση πρώην λιγνιτικών περιοχών στο ελληνικό Δημόσιο.

Τα καθαρά κέρδη το 2023 ανήλθαν σε 485 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 9 εκατ. ευρώ το 2022. Για πρώτη φορά μετά μια δεκαετία η ΔΕΗ θα διανείμει μέρισμα από τα κέρδη του 2023 στους μετόχους της. Το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους 0,25 ευρώ/μετοχή, που για το ελληνικό Δημόσιο μεταφράζεται σε έσοδα της τάξης των 32 εκατ. ευρώ.

Η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας αυξήθηκε κατά 35%, φτάνοντας στο 1,3 δισ. ευρώ.
Για το 2024, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τους στόχους που ανακοινώθηκαν στο Capital Markets Day τον Ιανουάριο του 2024, παρά τις χαμηλότερες τιμές στη χονδρική αγορά, δεδομένης της ανθεκτικότητας του καθετοποιημένου μοντέλου της, όπως συνέβη σε έκτακτες συνθήκες (COVID, ενεργειακή κρίση). Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ αναμένει επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους 1,7 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα από πωλήσεις του ομίλου ΔΕΗ το 2023 υποχώρησαν κατά 31,7% στα 7,686 δισ. ευρώ από 11,253 δισ. ευρώ, συνεπεία της μείωσης του μεριδίου της στη λιανική αγορά. Συγκεκριμένα, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στην Ελλάδα μειώθηκε στο 56,5% το 2023 από 62,24% το 2022, με το μερίδιο στην υψηλή τάση να υποχωρεί στο 48% από 88,3%, τη μέση τάση στο 40,7% από 44,2% και τη χαμηλή να μένει σχεδόν αμετάβλητη, στο 63,2% από 63,7%.

Χρηματοδότηση 451 εκατ. για τέσσερα φωτοβολταϊκά έργα στο Αμύνταιο
Χρηματοδότηση 451 εκατ. για τέσσερα φωτοβολταϊκά έργα στο Αμύνταιο
Στη Ρουμανία, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην προμήθεια διαμορφώθηκε στο 18%. Σημαντική υποχώρηση παρουσίασε το 2023 το μερίδιο της ΔΕΗ και στην παραγωγή στην αγορά της Ελλάδας. Διαμορφώθηκε σε 39,1% από 43,4% το 2022, κυρίως λόγω της χαμηλότερης παραγωγής από μονάδες φυσικού αερίου αλλά και από τις λιγνιτικές μονάδες.

Στη Ρουμανία, το μέσο μερίδιο παραγωγής από ΑΠΕ παρέμεινε σταθερό σε σύγκριση με το 2022 (13,5%). Η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ της ΔΕΗ (συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών) έφτασε το 2023 στα 4,6 GW. Το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της εταιρείας περιλαμβάνει επίσης έργα 2,8 GW υπό κατασκευήν ή έτοιμα προς κατασκευή, τα οποία, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γιώργος Στάσσης, αντιστοιχούν στο 70% της ισχύος που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου για το 2026.